onsdag den 1. januar 2014

ADHD - ADHDkompagniet fejrer 7 års jubilæum!
I dag, den 1. januar 2014 fejrer ADHDkompagniet 7 års jubilæum!

Det har været 7 fantastiske år med coaching af teenagere, unge og voksne med ADHD, rådgivning, supervision af fagfolk og forældre, kurser, workshops og foredrag. Mange ADHD og ADHD coach konferencer i ind- og udland og mødet med et utal af mennesker, der sammen med mine klienter, familie og venner på hver deres måde har bidraget til at gøre mig til den, jeg er i dag. 

Alt dette kulminerede, da jeg ved ADHD-foreningens årlige ADHD-konference i Nyborg i september 2013 modtog den flotte Aalykkepris 2013 for at gøre noget ud over det sædvanlige for ADHD-sagen. En pris der hver dag minder mig om vigtigheden af det, jeg brænder allermest for…. nemlig mennesker med ADHD. 

Hver dag bliver jeg mindet om, at det er muligt at leve et liv med mening og livskvalitet, selvom man har ADHD. Med den rette hjælp og støtte er det muligt at lære at mestre livet med ADHD og leve sine drømme ud. Det ser jeg til stadighed hos de mennesker, jeg støtter i deres udvikling. Når de oplever større forståelse og accept af dem selv, opnår større indre ro og overskud, og får udviklet de værktøjer og mestringsstrategier, der støtter dem i deres dagligdag.

Misinformation, ignorance og fokus på begrænsninger fastholder stigmatisering og gavner ingen. Lad der i stedet komme større fokus på viden og fakta om ADHD samt muligheder og styrker hos den enkelte. Så vil vejen til bedre inklusion i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed blive lettere. De vil i højere grad kunne færdiggøre deres uddannelser, blive fastholdt på arbejdsmarkedet og derved være med til at bidrage til samfundet.

Jeg ser frem til et nyt år med glæde, håb og forventning. Ikke mindst i forhold til offentliggørelsen af de nye danske retningslinjer for diagnosticering og behandling af børn, unge og voksne med ADHD. Jeg håber inderligt, at 2014 vil blive året, hvor der i højere grad vil blive fokuseret på den forebyggende indsats og supplerende behandling, så den medikamentelle behandling ikke, som det ofte gør sig gældende, kommer til at stå alene.

Det er også mit håb, at medierne vil forholde sig mere nuanceret, når de skriver om ADHD. Der hersker ingen tvivl om, at medierne har stor indflydelse på den generelle opfattelse af ADHD. En indflydelse der kan bruges såvel positivt som negativt. Alle vil være bedst tjent med fakta og reel viden om ADHD, frem for fortsat dyrkelse af de eksisterende myter og fordomme.

Fagfolk der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD har stor indflydelse på, hvordan disse mennesker føler sig forstået og accepteret for, hvem de er. Det drejer sig både om psykiatere, læger, psykologer, lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. Det er vigtigt, at de får den nødvendige viden og forståelse for ADHD samt konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem til at støtte den enkelte med ADHD bedst muligt.

Dette års ADHD Awareness kampagne vil blive den 7. af slagsen. Igen i år vil det blive fejret i hele oktober måned med fortsat fokus på viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier. Der vil ligeledes igen i år blive annonceret gratis arrangementer rundt om i landet, så hold øje med hjemmesiden til september, hvor siden vil blive opdateret.


Jubilæumshilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dktirsdag den 31. december 2013

ADHD - Rigtigt Godt Nytår 2014!Traditionen tro er her mine bud til DIG for 2014:

                                         1.  Husk, at DU er enestående!
                                         2.  Husk, at ingen andre kan måle DIN værdi!
                                         3.  Husk, at DU ved noget!
                                         4.  Husk, at DU har noget, som ingen andre har!
                                         5.  Husk, at DU har indsigt og erfaring, som andre kan lære af!
                                         6.  Husk, at der er meget DU har grund til at være stolt af!
                                         7.  Husk, at DU kan noget!
                                         8.  Husk, at DU har evnen til at tolerere andre!
                                         9.  Husk, at der er nogen som kan lide DIG!
                                        10. Husk, at DU ved og kan noget, som DU kan lære andre!
                                                                                                                        Forfatter ukendt


De bedste ønsker for et Rigtigt Godt Nytår!

Nytårshilsen
ADHD Coach Charlotte

tirsdag den 24. december 2013

fredag den 15. november 2013

ADHD - Min kommentar til artikel i Information


"Selvhjælpsbølgen: Psykisk sygdom som karrierestrategi" - http://www.information.dk/477864
Artiklen blev bragt i Information den 8. november 2013 og gav mig anledning til at kommentere på den:

Jeg er oprigtigt glad for, at der bliver sat fokus på psykiske lidelser og ADHD i relation til arbejdsmarkedet. Derfor håber jeg, at min kommentar her kan bidrage til større viden, forståelse og accept af mennesker med ADHD. Det er vigtigt, at give et mere nuanceret billede af mennesket bag diagnosen. Mit formål med at medvirke i Informations artikel var, at sætte fokus på nogle af de særlige ressourcer, som mange mennesker med ADHD har. Ressourcer, der kan være en styrke i de danske virksomheder - men hurtigt vendes til en barriere uden rette rammer og forståelse.

Her er linket til resten af artiklen http://www.adhdkompagniet.dk/kommentar-til-artikel-i-information


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 1. oktober 2013

ADHD - Global ADHD Awareness Month 2013

Så er dette års ADHD Awareness kampagne blevet skudt i gang! For 6. år i træk bliver der sat fokus på ADHD gennem ADHD Awareness Danmarks kampagne. Fra den 1. - 31. oktober 2013 kan du være med til at fremme viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD samt deres familier. 

Du finder information om kampagnen på ADHD Awareness Danmark.

Du kan også "Synes om" ADHD Awareness Danmark, på Facebook og invitere andre til at "Synes om". 

Facebook siden er et helle for dem, der har ADHD, deres pårørende og andre med interesse for ADHD. Negative og kritiske indlæg, der ikke støtter formålet med siden vil blive slettet. I denne måned skal mennesker med ADHD, deres pårørende og andre, der interesserer sig for ADHD have et helle, hvor de kan føle sig trygge og komme til orde, uden at skulle forsvare sig eller føle sig angrebet.

Lad os sammen gøre en forskel, så vores børn, unge og voksne kan leve i en verden, der er mere forstående, accepterende og inkluderende, så de får en følelse af at høre til.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte 
www.ADHDkompagniet.dk


ADHD Awareness Danmark støtter op om Global ADHD Awareness Month kampagnen. Nu skal ADHD på verdenskortet!
Kampagnen er støttet af Danske Banks Fond og sponsoreret af ADHDkompagniet.

mandag den 23. september 2013

ADHD - Choktal: Psykiatrien mangler mindst 150 speciallæger


Der mangler psykiatere i op mod 175 speciallægestillinger i de fem regioner. Ugeskriftet har tal fra fire regioner, der i alt mangler 150 psykiatere. Region Sjælland har ikke tallet, men skønsmæssigt mangler der 23 psykiatere. Selv i det indre København oplever psykiatrien, at der ikke er ansøgere til en overlægestilling. "Det betyder, at vi må smøre smørret tyndere ud", siger psykiaternes formand, ledende overlæge, Thomas Middelboe, Psykiatrisk Center København.

Astrid Krag: Intet ’quick fix’
”Det ville jo være dejligt, hvis vi lige kunne fjerne problemet med et quick fix. Men det kan vi desværre ikke”, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF), da Ugeskriftet spørger, hvordan psykiatrien med så store huller i bemandingen kan få det løft, regeringen har sat i udsigt.

”Først og fremmest handler det om, at vi skal have flere yngre læger til at uddanne sig til psykiatere. Der er heldigvis sket en øget tilgang til specialet, men det tager tid, før det slår igennem i form af nye speciallæger. Så i mellemtiden bliver vi nødt til at gøre noget andet”, siger Astrid Krag.

”Det handler blandt andet om at være åben over for, at andre personalegrupper end psykiatere kan løse opgaver, som i dag løses af speciallæger. For eksempel vil psykologer og specialuddannede sygeplejersker givetvis kunne løfte mere, end de gør i dag”.

Derudover vil Astrid Krag dels se på, i hvilket omfang administrative opgaver stjæler af den tid, lægerne kunne bruge sammen med patienterne. I marts satte hun derfor Statens Serum Institut til at analysere omfanget og nytten af den registrering, lægerne er pålagt.

”Konklusionen er, at der ikke foregår overflødig registrering i større omfang. Det meste af det, der kommer til de centrale registre, bliver der gjort god faglig brug af. Men rapporten peger også på steder, hvor registreringen kan mindskes, og det må SSI og regionerne nu arbejde med”, siger Astrid Krag.

Du kan læse hele artiklen her.


ADHD-hilsen 

ADHD Coach Charlotte 

www.ADHDkompagniet.dk


Kilde: Ugeskrift for Læger nr. 39 - 23. september 2013.

ADHD - Forskning i ADHD og søvn


     

Adjunkt Rikke Lambek, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, har modtaget kr. 248.804 fra TrygFonden, som muliggør, at forskere kan undersøge sammenhængen mellem søvn, potentielle biomarkører og neuropsykologisk funktion hos børn og unge med ADHD

Formålet er på sigt at bidrage til forståelsen, udredningen og ikke mindst behandlingen af ADHD hos børn, unge og voksne.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


Kilde: Kristeligt Dagblad - 21.09.2013.

fredag den 13. september 2013

ADHD - Aalykkeprisen 2013.

På ADHD-foreningens årlige nationale konference den 5. september 2013 på Hotel Nyborg Strand modtog jeg Aalykkeprisen 2013 for at yde en særlig indsats for ADHD-sagen.
 
Aalykkeprisen 2013 - Charlotte Hjorth
Jeg er utroligt glad og stolt over at have modtaget denne fornemme pris, som en anerkendelse på det jeg brænder allermest for - nemlig ADHD-sagen. Det vil være en dag, jeg altid vil huske tilbage på med stor ydmyghed.

Læs mere på hjemmesiden.

ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

torsdag den 29. august 2013

ADHD - ADHD-konference 2013 - Vision & Virkelighed

ADHD-foreningens årlige konference "ADHD 2013 - Vision & Virkelighed" løber af stablen fra den 5. til 6. september 2013 på Hotel Nyborg Strand.


Det bliver et brag af en ADHD-konference med 4 fantastiske hovedtalere:


Torsdag den 5. september:

Dr. Russell A. Barkley, USA, "Adult Outcomes of ADHD Children: Implications for Management."

Per Hove Thomsen, Danmark, "ADHD i Danmark anno 2013."


Fredag den 6. september:

Rosemary Tannock, Canada, "ADHD in Schools: The Challenge of Moving Scientific Knowledge Into Educational Practice."

Jesper Karle, Danmark, "ADHD i voksenlivet."Du kan læse det fulde program her.

Gå direkte til tilmelding her.

Jeg håber vi ses til nogle inspirerende og lærerige dage!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk 

torsdag den 15. august 2013

ADHD - Psykiatritopmøde 2013

PsykiatriNetværket afholder Psykiatritopmøde lørdag den 5. oktober 2013 på Frederiksberg.

Hvad: Topmøde om og for psykisk sårbare, deres pårørende, behandlere og alle andre interesserede. Se hele det foreløbige program her.

Hvor: Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg

Hvornår: Lørdag 5. oktober 2013 kl. 10 – 17. Dørene er åbne fra klokken 9.00

Hvordan: Det er gratis at deltage og du kan tilmelde dig her.

Jeg er allerede tilmeldt og ser frem til dialog-gruppen "Diskrimination, stigmatisering og selvstigmatisering - hvad er status i Danmark?", der er arrangeret af EN AF OS-kampagnen.


EN AF OS har i foråret 2013 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om diskrimination, stigmatisering og selvstigmatisering med 1500 respondenter, der har eller har haft psykisk sygdom. Undersøgelsen er den hidtil største af sin art i Danmark. Den peger bl.a. på, at det har stor betydning, hvor meget den enkelte oplever, at psykisk sygdom fylder i personens hverdag. Det har bl.a. indflydelse på, hvor høj grad af diskrimination man oplever, og i hvor høj grad man afholder sig fra aktiviteter af frygt for stigmatisering. På workshoppen vil de væsentligste resultater fra undersøgelsen blive fremlagt, og der vil være mulighed for debat kombineret med øvelser, der kan understøtte dialogen mellem deltagerne.

Jeg har deltaget i tidligere Psykiatritopmøder og kan varmt anbefale at deltage.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 23. juli 2013

ADHD - Hjemme igen fra ADHD konference i Detroit, USA

Så er jeg hjemme igen efter 4 totalt inspirerende konferencedage i Detroit med en masse fantastiske mennesker med ADHD, ADHD coaches og andre ADHD eksperter.

Arrangøren var ADDA (Attention Deficit Disorder Association) og temaet var "Connection, Hope & Empowerment" og det levede den fuldt og helt op til at være. Konferencen foregik på Detroit Marriott at the Renaissance Center, som også er byens varemærke. Hotellet er placeret i Downtown Detroit direkte ud til Detroit River med udsigt til Windsor, Canada på den anden side af floden.

Detroit Marriott at the Renaissance Center
Detroit River og Windsor, Canada

Det blev til tre fantastiske keynote speaks af Sari Solden, Rick Green og Dr. Ned Hallowell, der med indsigt og humor deler sorger og glæder og efterlader tilhøreren med en positiv følelse for en fremtid med glæde, fællesskab, håb og en større tro på sig selv og sine muligheder.

En af de ting jeg har lært igennem årene er at planlægge, hvilke workshops jeg skal deltage i for at få det bedste udbytte ud af konferencerne. Planlægning og prioritering er typiske udfordringer for os med ADHD. Så når man sidder med en konferrenceprogram med 6 sideløbende workshops og kun kan vælge én, er det noget af en opgave. Især når næsten ALLE er super interessante.

Jeg valgte at fokusere på workshops i forhold til udvikling af styrker, parforhold/ægteskab og unge med ADHD. Efterhånden kender jeg de fleste af oplægsholdere. Det gør det lidt nemmere at vælge til og fra. Så det blev bl.a. workshops med David Giwerc, Barbara Luther, Ari Tuckman, Arthur Robin, Rick og Ava Green.

Fredag aften var der et super underholdende talentshow med alt fra stand up, sang, dans til oplæsning af digte, sjove udtryk sagt af børn, unge og voksne med ADHD og meget andet.

Lørdag eftermiddag gav Jerry Mills den fuldt gas på scenen. Jerry, der selv har ADHD og har en baggrund som lærer, har fundet sin passion som sanger, sangskriver og motivational storyteller. Han bruger sin egen historie og får folk til både at grine og græde og ikke mindst synge med på hans sange.
 
Jerry Mills

Samme aften blev der holdt et middagsarrangement til minde om to af USA's første ADHD coaches Kate Kelly (Kate er  med i dokumentaren "ADHD & elsker det?!") og Victoria "Vickie" Ball, som desværre begge har mistet livet til cancer.

Det har været dejligt at opleve, at jeg til trods for min ADHD har fundet strategier, der gør det muligt for mig at deltage i de store konferencer, så jeg får maksimalt udbytte af de forskellige workshops, netværket i forhold til fremtidige projekter og samarbejde, deltaget i de forskellige sociale arrangementer og sidst men ikke mindst bare hængt ud med min ADDA familie.

Det er virkelig som én stor familie, hvor alle kender hinanden og hvor der hvert år kommer nye 'familiemedlemmer' til, der bliver taget god hånd om. Med en rummelighed, tolerance og næstekærlighed, som kan være svær at finde andre steder, er samværet med ligestillede ubeskriveligt og jeg er dybt taknemmelig for at have alle disse fantastiske mennesker i mit liv. Det være sig både professionelt som på et dybt og personligt plan.

Så der er allerede sat kryds i kalenderen den 24. til 27. juli 2014, hvor næste ADDA konference bliver afholdt i Orlando, Florida. Måske man skulle overveje at kombinere det med ferie i 'ADHD Land' (Disney World og alle de andre forlystelsesparker).


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

onsdag den 10. juli 2013

ADHD - Botilbud til voksne med særlige behov

Om et par år kan voksne med udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD eller asperger syndrom få tilbud om en bolig i Greve Kommune.


Byrådet i Greve Kommune besluttede før sommerferien at arbejde videre med at skabe et bo-tilbud til voksne med særlige behov. Deres mål er, at 24 voksne med behov for særlig støtte skal kunne flytte ind i forskellige typer boliger i løbet af 2015.

”Vi vil give lokale borgere med udviklingsforstyrrelser mulighed for at bevare kontakten til deres familie og netværk, selvom de har brug for særlig støtte. I det nye bo-tilbud til voksne med særlige behov, kan de både få et sted at bo, som er deres, og få den støtte de har brug for,” siger Hans Kristiansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Af de 24 pladser, som Greve Kommune planlægger etableret, vil halvdelen af dem være døgnpladser, hvor der er ansatte både dag og nat. Otte vil være såkaldte bo-træningspladser og de sidste fire vil være aflastningspladser.

Fælles for alle pladserne er, at der vil være ansatte, som støtter beboerne, så de kan få skabt en hverdag med uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen for bo-tilbuddet er voksne med autisme, ADHD og asperger syndrom.

Interesserede kan kontakte:  
Centerchef Gitte Lind
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 93 25
gil@greve.dk

Jeg synes, at det er et fantastisk godt initiativ Greve Kommune sætter iværk. Det ville være dejligt at se mange flere kommuner gøre dem kunsten efter.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

mandag den 24. juni 2013

ADHD - GRATIS arrangement med Rusmiddelekspert Henrik Rindom!

ADHD-foreningen Nordsjælland inviterer til gratis arrangement om

HJERNEN, SPRUT
OG STOFFER
 v/ Henrik Rindom, Overlæge i Psykiatri
Bruger de unge rusmidlerne som selvmedicinering eller til fest. Kun gennem viden og indsigt kan vi hjælpe de unge til at træffe de rigtige valg.

Rusmidlerne – de legale så vel som de illegale – er i dag verdens fjerde største økonomi. Menneskeheden bruger
tilsammen flere penge på rusmidler - som ødelægger os fysisk og psykisk - end på uddannelse. Hvordan kan dette
indlysende vanvid forklares?

Unges brug af rusmidler har over de sidste 20 år ændret karakter. Mange nye rusmidler er kommet til og forskellige
festmiljøer blander rusmidlerne på mere eller mindre fantasifulde måder. Begreber som bomber, baner, snitter,
bonghoveder, party surfing, frimærker, kola og kiks er naturligt forekomne sproglige vendinger i festmiljøet.

Hvis forældre skal kunne påvirke de unges holdninger til brugen af rusmidler, kræver det viden om den rusmiddelkultur,
de unge vokser op i.

Arrangementet finder sted den 25. september 2013, kl. 17-20 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup.

Tilmelding skal ske til:   tilmeldingnsj@adhd.dk (skriv Rindom i emnefeltet) husk navn og antal.

Tilmeldingsfrist:
  Den 18. september 2013.

Servering:
   Der kan købes sandwich og drikkevarer i pausen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Der plejer at være stor tilslutning til ADHD-foreningen Nordsjællands arrangementer, så det er en god idë ikke at vente for længe med at tilmelde sig.

Håber vi ses den 25. september i Slangerup!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

lørdag den 15. juni 2013

ADHD - Eventyrmesse for hele familien!


ADHD-LGV (ADHD-foreningens lokalafdeling Lolland-Guldborgsund-Vordingborg) inviterer til

EVENTYRMESSEN 2013


Lørdag den 29. juni fra kl. 12:00 til 17:00

i Langebækhallen
Åløkkevej 2, 4773 Stensved
Kom og mød alle dine favoritter fra Eventyrenes Verden - Du kan bla. møde Shrek og Fiona - Gudinden Diana -
Høvding Tatanka med hans stamme - Pippi Langstrømpe - Hekse og troldmænd - Lykkefeen Lillian -
Sørøver Heidi - Snehvide - Askepot og mange andre

På Eventyrmessen har børn og voksne mulighed for at møde en masse spændende eventyr-
figurer, lave forunderlige ting i Heksenes Univers eller i Krea-værkstedet
.
Mød Tatankas stamme, Eventyrliv.dk, Tanketing, Stensved Skytteforening, Danlej og mange flere

 Fri entré - Alle er velkommen!
  
KOM OG OPLEV VORES
EVENTYRLIGE VERDEN


For mere information om Eventyrmessen besøg hjemmesiden og find dem på Facebook

Det er første gang, jeg skal deltage i Eventyrmessen, så jeg glæder mig rigtigt meget.

Jeg håber vi ses!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

mandag den 10. juni 2013

Kommentar til dokumentarfilmen 'Jeg hader ADHD'!


Jeg har skrevet nedenstående kommentar til dokumentarfilmen 'Jeg hader ADHD - Børn i en diagnosetid' på Det Danske Filminstituts hjemmeside.

"Det er efter, at filmen 'Jeg hader ADHD' blev vist på en lang række biblioteker landet over og efterfølgende i en forkortet version på TV2 kommet frem, at flere af børnene slet ikke har ADHD. Så det er trist, at man har valgt en så misvisende titel til filmen.

Her er linket til artiklen 'Jeg hader ADHD': Sådan har børnene det i dag.

Ud fra en indgående viden og erfaring på ADHD-området, såvel personligt som professionelt, må jeg desværre medgive, at jeg ikke er imponeret over filmen.

Som et redskab til viden og forståelse af børn med ADHD har den fejlet stort. Med dens uprofessionelle og unuancerede tilgang til diagnosticering og behandling af børn med ADHD gør den ADHD-sagen en bjørnetjeneste, hvor det igen er børnene og deres familier, der kommer til at stå for skud.

Jeg kan kun håbe, at såfremt man ønsker at bruge filmen til undervisning, debat eller lignende, kombinerer den med evidensbaseret viden og en professionel tilgang til ADHD, så forståelsen for børn med ADHD bliver mere nuanceret."


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

lørdag den 25. maj 2013

ADHD - Workshop med Dr. Russell Barkley i Malmø!

Det var endnu en gang en stor fornøjelse at møde Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. og få indblik i hans store viden og mangeårige erfaring med arbejdet med mennesker med ADHD, forskning m.m., da jeg deltog i en eksklusiv heldags workshop i Malmø i sidste uge.


Det var en tydelig veloplagt Dr. Barkley, der præsenterede workshoppens tre temaer:

 • Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD
 • The Importance of Emotions in Understanding and Managing ADHD
 • ADHD, Self-regulation and Executive Functions: Theory and Implications for Management 

Det var ligeledes nogle veloplagte og engagerede fagfolk, der sammen med Dr. Barkley gjorde dagen til en yderst mindeværdig oplevelse.

Jeg kunne ikke holde mig tilbage fra at komplimentere det fantastiske oplæg "ADHD: Gift or Curse?" (ADHD: Gave eller forbandelse?) af ham og Dr. Ned Hallowell ved CHADD's konference i Orlando, USA, i november 2011. Hans respons var da også, at det var hans bedste oplevelse igennem årene. Vi fik en god snak om, hvordan mange havde troet, at det ville blive en kamp mellem de to med en vinder og en taber.

Du kan læse indlægget ADHD - Dr. Russell Barkley vs. Dr. Ned Hallowell?! 

Glæder mig til fremtidige oplæg, artikler, præsentationer m.m. af Dr. Russell Barkley!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 7. maj 2013

KONKURRENCE - ADHD & elsker det?!


Deltag i lodtrækningen om gratis billetter til Danmarks premieren på den prisbelønnede canadiske dokumentar ADHD & elsker det?!

Premieren foregår
torsdag den 16. maj 2013 kl. 14.00
i Park Bio på Østerbro i København

ADHD - KONKURRENCE - ADHD & elsker det?!


Der trækkes lod om min. 30 billetter.

Du har flere muligheder for at deltage i lodtrækningen om 1, 2, 3 eller 4 billetter:
 • ’Synes godt om’ Facebook-siden ’ADHDkompagniet • Charlotte Hjorthhttps://www.facebook.com/ADHDKompagniet og skriv om du ønsker 1, 2, 3 eller 4 billetter. Så kan du invitere kæresten, veninden eller familien med til premieren.
 • Du kan forbedre dine chancer for at vinde ved at få din kæreste, venner eller familie til at gøre det samme i håb om, at du bliver inviteret med til premieren, hvis én af dem vinder. 
 • Gå ind på www.ADHDkompagniet.dk og tilmeld dig nyhedsbrevet (i højre kolonne), så øger du yderligere dine chancer for at vinde.
Sidste frist for deltagelse er lørdag den 11. maj 2013.

Vinderne får direkte besked senest tirsdag den 14. maj 2013.

Du kan se trailerenher og læse mere om dokumentaren her.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


PS: Det er ikke muligt at købe billetter, da det er et lukket arrangement!

PPS: Denne konkurrence er på ingen måde associeret til eller sponseret, støttet eller administreret af Facebook. I denne konkurrence giver du dine informationer til ADHDkompagniet og ikke til Facebook.

mandag den 8. april 2013

ADHD - Så går turen til ADHD coach konference i USA!

Så er jeg ved at have pakket og er klar til at tage afsted til Atlanta i morgen for at deltage i ACO's (ADHD Coaches Organization) store ADHD coach konference, der ligesom sidste år foregår på det lækre Crowne Hotel Atlanta.


Det bliver 4 fulde dage i samvær med 150 ADHD coaches fra hele verden, hvoraf de fleste selv har ADHD. Så der bliver fuld knald på fra morgen til aften.

Hovedtaleren i år er Sari Solden, der bla. har skrevet bogen "Kvinder med ADHD - Lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv". Jeg glæder mig rigtigt meget til at møde hende igen.

Der vil være interessante oplæg indenfor bl.a. ADHD-forskning, partnerskab og samarbejde, coaching praksis, master coaching, teknologi og meget mere.

Det er altid en fantastisk oplevelse at være sammen med så mange dedikerede ADHD coaches / kolleger.

Jeg husker tydeligt den første ADHD coach konference i St. Louis, USA, i 2008. Det gav mig en følelse af at være kommet hjem til min stamme. Vi havde alle udfordringer med vores ADHD på den ene eller den anden måde, men vi havde det fantastisk og den ægte interesse, imødekommenhed og forståelse jeg mødte dér, var helt ubeskrivelig.

Atlanta here I come!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

søndag den 7. april 2013

ADHD - ADHDkompagniet er kommet på Facebook!


Jeg har haft store overvejelser i forhold til, om ADHDkompagniet skulle på Facebook. For mig handler det nemlig ikke kun om at være på Facebook, men i højere grad om at det giver mening og der er et formål med det.
Formålet med at være på Facebook er at dele information og viden om ADHD, både fra Danmark og det store udland. Så nogle indlæg vil ikke kun være på dansk men på engelsk.

Jeg vil informere om foredrag, kurser, workshops m.m. og der vil løbende være konkurrencer med ADHD-relevante præmier.

Til inspiration og underholdning vil der blive lagt billeder, videoer m.m. på siden, der forhåbentligt kan give stof til eftertanke, gøre din hverdag lidt sjovere og give dig en følelse af, at du ikke er alene.

Klik her eller på billedet ovenover for at komme ind på Facebook-siden og trykke "Synes godt om", så du kan følge med i, hvad der sker.                              

På forhånd tak!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

onsdag den 3. april 2013

ADHD - DR2-serien Danmark på Piller!

I DR2-serien 'Danmark på piller' tager komiker og journalist Anders Stjernholm* rundt i landet for at undersøge danskernes stigende pilleforbrug. • Hvordan kan det være, at folk der får hovedpine af at tage hovedpinepiller ikke kan stoppe med at tage dem?  
 • Hvordan hænger det sammen, at 'Verdens lykkeligste folkefærd' har haft et stigende forbrug af lykkepiller de seneste 12 år? 
 • Og kan det virkelig passe, at så mange børn skal behandles med ADHD-medicin?

Det er nogle af de spørgsmål Anders Stjernholm forsøger at finde svar på i tre dokumentarprogrammer om danskernes forbrug af henholdsvis smertestillende medicin, antidepressiv medicin og ADHD-medicin.

"Jeg fik selv en ADHD-diagnose, som tog lægen 30 minutter at stille. Medicinen, jeg fik, gav mig alvorlige bivirkninger, så i dag har jeg fundet ud af at leve uden medicin. Selvfølgelig er det ikke alle piller, der er dårlige, men jeg er alligevel rystet over hvor mange piller, vi tilsyneladende ukritisk sluger", siger Anders Stjernholm.

Hovedpine - DR2 onsdag den 3. april 2013 kl. 22:00
I det første program ser Anders Stjernholm nærmere på danskernes enorme forbrug af hovedpinepiller. Hver dansker sluger i gennemsnit 186 svagt smertestillende piller om året og indtager eksempelvis fire gange så meget paracetamol som svenskerne. Forbruget er allerstørst i hovedstadsområdet,  hvor mange også ligefrem bliver afhængige af pillerne.

Anders Stjernholm besøger Doreen, der var afhængig af kodimagnyler gennem 30 år, indtil det lykkedes hende at blive afgiftet. Og så afprøver han 'latter-yoga' som et muligt alternativ til de smertestillende piller.

Depression - DR2 onsdag den 10. april 2013 kl. 22:00
I programmet om antidepressiv medicin møder vi Anne, der fik lykkepiller allerede som 15 årig og i dag døjer med massive bivirkninger. Og Jimmy på 53, der efter 4 år på lykkepiller har mistet sexlysten. Nu viser det sig, at han slet ikke skulle have haft pillerne. Jimmy var nemlig ikke deprimeret, men led af stress.

ADHD - DR2 onsdag den 17. april 2013 kl. 22:00
I programmet om ADHD-medicin sætter Anders Stjernholm spørgsmålstegn ved måden diagnosen stilles på. Han møder bl.a. drengen Mikkel, som fik diagnosen ADHD af en psykiater, der aldrig havde mødt ham.

DRs kampagne
Programmerne er første led i en overordnet kampagne om danskernes forbrug af medicin. Fra 3. april og nogle uger frem vil DR med en lang række programmer og indslag i DRs flader sætte fokus på forskellige perspektiver af danskernes medicinforbrug og stille spørgsmålet: Hvad nu hvis vi i kunne få det bedre ved at vælge en helt anden vej end medicin?

Jeg ser med stor interesse frem til at se alle programmerne. Jeg har et inderligt ønske om, at programmerne vil vise et nuanceret billede på diagnosticering og behandling på baggrund af viden og fakta, og håber at programmerne kan være med til at nedbryde fordomme, begrænse stimatisering og skabe bedre rammer og vilkår for de mennesker, der virkelig ønsker at få det bedre.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


*Anders Stjernholm er ambassadør for ADHD-foreningen.

lørdag den 16. marts 2013

Gratis økonomisk rådgivning til voksne med ADHD!

I Aarhus Kommune har man fået øjnene op for, at en del voksne med ADHD har svært ved at få deres økonomi til at hænge sammen. Derfor har kommunen fået to frivillige rådgivere til at hjælpe dem med at få styr på deres økonomi.


Det er Handi-Info, som er Socialforvaltningens informations- og rådgivningscenter for mennesker med handicap, der står bag tilbuddet. Rådgivningen er åben for alle voksne over 18 år med ADHD og er gratis.

De to økonomiske rådgivere - en tidligere bogholder og en nyuddannet økonom - hjælper bla. borgerne med at lægge budget, få styr på deres personlige papirer og forklare indholdet i breve fra deres bank, SKAT m.v.

- Når man har ADHD, kniber det ofte med planlægningen, og behovet for at få opfyldt sine materielle behov her og nu får overtaget. Derfor har mange svært ved at kontrollere deres forbrug og holde budgettet, og så skal der ikke meget til, før man helt mister overblikket, siger Helle Holm, leder af Handi-Info, og fortæller, at der allerede er stor søgning til tilbuddet.

Den økonomiske rådgivning er i tråd med Sociale Forhold og Beskæftigelses frivillighedsstrategi, hvis formål er at styrke samspillet mellem forvaltningerne og de frivillige kræfter i foreningslivet og civilsamfundet.

Handi-Info har fået kontakt til de to frivillige gennem portalen frivilligjob.dk og hvis interessen for tilbuddet fortsætter med at stige, vil Handi-Info forsøge at få engageret flere rådgivere.

- Det styrker velfærden og sammenhængskraften i vores samfund, når vi som almindelige borgere træder til for hinanden. Derfor skal vi som kommune åbne døren for de borgere, der gerne vil gøre en ulønnet indsats for andre, og det er Handi-Infos nye, økonomiske rådgivning til voksne med ADHD et flot eksempel på, siger Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen.

Det er et rigtigt godt initiativ, som jeg håber alle kommuner vil finde interesse for at indføre. Proceduren for at få den økonomiske rådgivning er meget ADHD-venlig, da man ikke skal henvises eller først skrive en ansøgning, men blot kan tilmelde sig på telefonen.


ADHD-hilsen
ADHD coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


Foto: Tak til ptmoney.com.

tirsdag den 12. marts 2013

ADHD - Eksklusiv workshop med Dr. Russell A. Barkley!

Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. kommer den 15. maj 2013 til Malmø. Derfor har du nu den unikke mulighed for at deltage i en 5 timers eksklusiv workshop arrangeret af min svenske ADHD coach kollega Marie Enback.
De tre temaer for workshoppen er:

 • Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD
 • The Importance of Emotions in Understanding and Managing ADHD
 • ADHD, Self-regulation and Executive Functions: Theory and Implications for Management

Workshoppen foregår på Sankt Gertrud i Malmø og er på engelsk!

Hvis du tilmelder dig inden mandag den 25. marts er prisen SEK 3.187,50. Derefter stiger den til SEK 3.500 (frem til 15. april) og efter den 15. april vil prisen være SEK 4.000. Beløbene er inkl. 25% moms. 

Læs mere om workshoppen på www.lateralia.se.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 8. marts 2013

ADHD - Retningslinjer for diagnosticering og behandling af ADHD midlertidigt sat i bero!

Den 28. februar 2012 skrev jeg indlægget Retningslinjer for diagnosticering og behandling af voksne med ADHD. Dengang forventede man at ville have retningslinjerne klar i løbet af et år dvs. foråret 2013.


Det viser sig nu, at det pilotprojekt der skulle have mundet ud i retningslinjer for diagnosticering og behandling af ADHD, midlertidigt er sat i bero, da der har været behov for en afklaring af metoden og afgrænsningen af området. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt at udarbejde kliniske retningslinjer som omfatter både børn og unge samt voksne. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at de kliniske retningslinjer for ADHD bliver delt op i to retningslinjer:

 • Udredning og behandling af ADHD/HKF* hos børn og unge
 • Udredning og behandling af ADHD/HKF hos voksne

Da arbejdsgruppen indtil nu har været sammensat af både eksperter på børne- og ungeområdet samt på voksenområdet, vil Sundhedsstyrelsen bede de relevante interessenter om en ny udpegning. Arbejdet starter snarest muligt med de kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD/HKF hos børn og unge, som forventes afsluttet i 2013.

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke fremsat noget tidspunkt for, hvornår retningslinjerne for udredning og behandling af ADHD/HKF hos voksne forventes afsluttet.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

* HKF - Hyper Kinetisk Forstyrrelse.

søndag den 10. februar 2013

Heldagskonferencen om piger og kvinder med ADHD!

Den 7. februar 2013 var jeg på heldagskonference om piger og kvinder med ADHD på Herlev Hospital. Konferencen var arrangeret af ADHD-foreningen og Socialstyrelsen.


Dagen begyndte med Camilla Lydiksens (direktør for ADHD-foreningen) inspirerende velkomsttale, hvorefter Svenny Kopp (svensk overlæge og specialist i børnepsykiatri) gik på podiet.

Svenny Kopp har stor erfaring med diagnosticering af børn og unge med diagnoser indenfor autisme spektrum forstyrrelser. Hun kom bla. kort ind på de nye DSM-5 diagnosekriterier i forhold til ADHD, som vil blive offentliggjort til maj 2013. Som jeg allerede var klar over, bliver der ikke den helt store ændring i forhold til DSM-IV. En af de væsentligste ændringer er dog, at tidspunktet for hvornår symptomerne på ADHD skal have været til stede, ændres fra før 7-års alderen til før 12-års alderen. Dette kan få stor betydning i forhold til især piger, som ofte er senere om at blive opdaget og de mere stille drenge.

Der var tre cases, en ung pige på 14 år, som havde fået diagnosen som 4-årig, en ung pige på 19 år med ADHD og hendes mor samt en kvinde på 43 år, som først havde fået diagnosen for ca. et halvt år siden. Det er altid interessant at høre, hvor forskellige mennesker med ADHD er og håndterer livet med ADHD. Hvad der her ledt frem til diagnosen, hvordan de forholder sig til den, hvordan de pårørende og øvrige omgivelser reagerer, hvilken hjælp de får og tidligere har fået m.m.

Sidste præsentation var af psykolog Kirsten Callesen, der er autoriseret psykolog, gav en rigtig god introduktion til neurologien i forhold til ADHD og arbejdsmetoder i forhold til de mennesker, som hun hjælper. Alt sammen godt illustreret i bedste ADHD-venlige stil.

Jeg kunne have skrevet side op og side ned om alt det, jeg tog med hjem fra konferencen. Men da dette er en blog, har det været en øvelse at måttet begrænse mig. 

Normalt er jeg meget svær at imponere, da jeg mindst to gange om året deltager i store ADHD konferencer i USA og der får adgang til den nyeste viden. Men jeg erkender, at denne heldagskonference langt oversteg mine forventninger. Så den har ærligt fortjent 6 ADHD-hjerter.

Læs også ADHD Awareness Danmarks artikler:

ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
ADHDkompagniet

søndag den 3. februar 2013

Piger og kvinder med ADHD - Heldagskonference!


ADHD-foreningen og Socialstyrelsen afholder den 7. februar 2013 en heldagskonference om piger og kvinder med ADHD. Konferencen er primært målrettet fagfolk og sekundært pårørende og mennesker med ADHD.


Når man siger ADHD, så tænker de fleste på vilde drenge. Men førende ADHD-forskere vurderer ud fra befolkningsundersøgelser, at næsten ligeså mange piger og kvinder som drenge og mænd har ADHD.
Forholdet vurderes således til at være ca. 40/60 %. ADHD hos piger og kvinder adskiller sig fra ADHD hos drenge og mænd på en række områder og er i mange tilfælde vanskeligere at opdage. Men de, som er ramt, har ofte ganske betydelige problemer i dagligdagen og kæmper med at få anerkendelse og den rigtige støtte og hjælp.

På denne heldagskonference vil Svenny Kopp gennemgå den seneste forskning om piger og kvinder med ADHD og om medicinsk behandling. Hun vil komme omkring opsporing og muligheder for at hjælpe disse mange piger og kvinder. Derefter vil Kirsten Callesen med udgangspunkt i specifikke cases præsentere sin viden og erfaring omkring rådgivning af unge piger med ADHD.

Konferencens program:
9.00   - Morgenmad og registrering
9.30   - Velkomst v/ Camilla Lydiksen, direktør for ADHD-foreningen
9.45   - Det vi ved om piger/kvinder med ADHD v/ Svenny Kopp
11.00 - Pause
11.10 - Medicinsk behandling v/ Svenny Kopp
12.00 - Frokost
12.45-  To cases:
            - Ung pige (uddannelse og det sociale)
            - Voksen kvinde (familie- og arbejdsliv)
            Opfølgning v/ Kirsten Callesen
14.30 - Kaffe/te og kage
14.45 - Rådgivning af unge piger v/ Kirsten Callesen
15.45 - Afslutning v/ Charlotte Holmer Kaufmanas, specialkonsulent ViHS

Sted: Store auditorium på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Pris: Kr. 1.300,00, inkl. forplejning. Prisen er inkl. moms

Deltagerantal: Max. 300

Sprog: Svensk og dansk

Svenny Kopp er overlæge og specialist i børnepsykiatri. Hun er tilknyttet Børnepsykiatrisk afdeling på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjykhus i Göteborg og Afdelingen for børne- og ungdomspsykiatri på Göteborgs Universitet. I 2010 skrev hun afhandling om piger med aspergers og ADHD.

Kirsten Callesen er autoriseret psykolog og arbejder blandt andet med Kognitiv terapi og psykologiske samtaleforløb med personer (og evt. pårørende) med Aspergers syndrom og/eller ADHD. Hun har desuden pædagogiske psykologiske konsulentopgaver for en række institutioner.

OBS: Konferencen foregår primært på svensk.

Du kan tilmelde dig her.

Læs også ADHD Awareness Danmarks artikler:

Jeg kommer, så jeg håber vi ses!


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

onsdag den 30. januar 2013

ADHD - Gratis guide til forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap!


Socialstyrelsen har udgivet en gratis guide Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte.

Guiden, som er på 28 sider, henvender sig til forældre, der venter eller er forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

I guiden gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte samt en række henvisninger til, hvor der kan søges mere viden – både i de gældende regler og i relevant informationsmateriale om de forskellige emner.

Det er også muligt at slå op på barnets alder og finde den information, der er særlig vigtig på det givne alderstrin.

Indholdsfortegnelsens overskrifter:
 • Hvem kan hjælpe jer?
 • Det kan I få hjælp til
 • Retssikkerhed og klageregler
 • Barnets alderstrin

Guiden henvender sig først og fremmest til forældre til børn i alderen 0 - 18 år, hvis barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Guiden kan downloades gratis her.

Jeg håber du får glæde af den!


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk