søndag den 10. februar 2013

Heldagskonferencen om piger og kvinder med ADHD!

Den 7. februar 2013 var jeg på heldagskonference om piger og kvinder med ADHD på Herlev Hospital. Konferencen var arrangeret af ADHD-foreningen og Socialstyrelsen.


Dagen begyndte med Camilla Lydiksens (direktør for ADHD-foreningen) inspirerende velkomsttale, hvorefter Svenny Kopp (svensk overlæge og specialist i børnepsykiatri) gik på podiet.

Svenny Kopp har stor erfaring med diagnosticering af børn og unge med diagnoser indenfor autisme spektrum forstyrrelser. Hun kom bla. kort ind på de nye DSM-5 diagnosekriterier i forhold til ADHD, som vil blive offentliggjort til maj 2013. Som jeg allerede var klar over, bliver der ikke den helt store ændring i forhold til DSM-IV. En af de væsentligste ændringer er dog, at tidspunktet for hvornår symptomerne på ADHD skal have været til stede, ændres fra før 7-års alderen til før 12-års alderen. Dette kan få stor betydning i forhold til især piger, som ofte er senere om at blive opdaget og de mere stille drenge.

Der var tre cases, en ung pige på 14 år, som havde fået diagnosen som 4-årig, en ung pige på 19 år med ADHD og hendes mor samt en kvinde på 43 år, som først havde fået diagnosen for ca. et halvt år siden. Det er altid interessant at høre, hvor forskellige mennesker med ADHD er og håndterer livet med ADHD. Hvad der her ledt frem til diagnosen, hvordan de forholder sig til den, hvordan de pårørende og øvrige omgivelser reagerer, hvilken hjælp de får og tidligere har fået m.m.

Sidste præsentation var af psykolog Kirsten Callesen, der er autoriseret psykolog, gav en rigtig god introduktion til neurologien i forhold til ADHD og arbejdsmetoder i forhold til de mennesker, som hun hjælper. Alt sammen godt illustreret i bedste ADHD-venlige stil.

Jeg kunne have skrevet side op og side ned om alt det, jeg tog med hjem fra konferencen. Men da dette er en blog, har det været en øvelse at måttet begrænse mig. 

Normalt er jeg meget svær at imponere, da jeg mindst to gange om året deltager i store ADHD konferencer i USA og der får adgang til den nyeste viden. Men jeg erkender, at denne heldagskonference langt oversteg mine forventninger. Så den har ærligt fortjent 6 ADHD-hjerter.

Læs også ADHD Awareness Danmarks artikler:

ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
ADHDkompagniet

søndag den 3. februar 2013

Piger og kvinder med ADHD - Heldagskonference!


ADHD-foreningen og Socialstyrelsen afholder den 7. februar 2013 en heldagskonference om piger og kvinder med ADHD. Konferencen er primært målrettet fagfolk og sekundært pårørende og mennesker med ADHD.


Når man siger ADHD, så tænker de fleste på vilde drenge. Men førende ADHD-forskere vurderer ud fra befolkningsundersøgelser, at næsten ligeså mange piger og kvinder som drenge og mænd har ADHD.
Forholdet vurderes således til at være ca. 40/60 %. ADHD hos piger og kvinder adskiller sig fra ADHD hos drenge og mænd på en række områder og er i mange tilfælde vanskeligere at opdage. Men de, som er ramt, har ofte ganske betydelige problemer i dagligdagen og kæmper med at få anerkendelse og den rigtige støtte og hjælp.

På denne heldagskonference vil Svenny Kopp gennemgå den seneste forskning om piger og kvinder med ADHD og om medicinsk behandling. Hun vil komme omkring opsporing og muligheder for at hjælpe disse mange piger og kvinder. Derefter vil Kirsten Callesen med udgangspunkt i specifikke cases præsentere sin viden og erfaring omkring rådgivning af unge piger med ADHD.

Konferencens program:
9.00   - Morgenmad og registrering
9.30   - Velkomst v/ Camilla Lydiksen, direktør for ADHD-foreningen
9.45   - Det vi ved om piger/kvinder med ADHD v/ Svenny Kopp
11.00 - Pause
11.10 - Medicinsk behandling v/ Svenny Kopp
12.00 - Frokost
12.45-  To cases:
            - Ung pige (uddannelse og det sociale)
            - Voksen kvinde (familie- og arbejdsliv)
            Opfølgning v/ Kirsten Callesen
14.30 - Kaffe/te og kage
14.45 - Rådgivning af unge piger v/ Kirsten Callesen
15.45 - Afslutning v/ Charlotte Holmer Kaufmanas, specialkonsulent ViHS

Sted: Store auditorium på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Pris: Kr. 1.300,00, inkl. forplejning. Prisen er inkl. moms

Deltagerantal: Max. 300

Sprog: Svensk og dansk

Svenny Kopp er overlæge og specialist i børnepsykiatri. Hun er tilknyttet Børnepsykiatrisk afdeling på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjykhus i Göteborg og Afdelingen for børne- og ungdomspsykiatri på Göteborgs Universitet. I 2010 skrev hun afhandling om piger med aspergers og ADHD.

Kirsten Callesen er autoriseret psykolog og arbejder blandt andet med Kognitiv terapi og psykologiske samtaleforløb med personer (og evt. pårørende) med Aspergers syndrom og/eller ADHD. Hun har desuden pædagogiske psykologiske konsulentopgaver for en række institutioner.

OBS: Konferencen foregår primært på svensk.

Du kan tilmelde dig her.

Læs også ADHD Awareness Danmarks artikler:

Jeg kommer, så jeg håber vi ses!


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk