onsdag den 24. december 2008

ADHD - Glædelig jul og godt nytår!


Du og din familie ønskes en rigtig glædelig jul samt et lyst og lykkebringende nytår! :-)


De hjerteligste julehilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

onsdag den 17. december 2008

ADHD - Foredrag: ADHD - en forsømt og underbehandlet sygdom


Onsdag 21. januar 2009 kl. 19.00 - 21.30 sætter PsykiatriFonden fokus på ADHD i Politikens foredragssal med et oplæg fra den praktiserende børne-unge-psykiater Ane Marie Erenbjerg.

Sted
Salen på Politiken
Vestergade 28, porten, København K.

Pris
Pluspris 70 kr. + 10 kr. i gebyr
Pris for andre 100 kr. + 10 kr. i gebyr

Billetsalg
Billetter købes via PolitikenBillet her

Pluspris er for alle med et Pluskort

Den blinde plet i psykiatrien
Børn med opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD har fyldt meget i skolerne de senere år, men også mange voksne har lidelsen. Mere end 60.000 voksne burde få diagnosen og blive behandlet for at få et bedre liv, mener PsykiatriFonden.
Er du uopmærksom, urolig og ude af stand til at opfatte det, som chefen, skolelæreren eller kæresten siger?
Det er helt normalt, hvis det er en enkelt gang, fordi du er stresset eller træt. Men hvis det er sådan hele tiden, så kan det være, at du har opmærksomhedssygdommen ADHD - den vi tidligere kaldte DAMP. Får du ikke stillet diagnosen og får behandling, så vil du formentlig gå i gennem livet med en følelse af, at ingenting lykkes for dig.

PsykiatriFonden skønner, at mere end 60.000 voksne har ADHD uden at have fået diagnosen og den behandling, de behøver, for at kunne leve et liv uden konflikter, kriminalitet og knubs fra andre mennes-
ker.

"ADHD har været overset - det er psykiatriens blinde plet. Det er på høje tid at give disse mennesker en anstændig behandling", siger Jes Gerlach, formand for PsykiatriFonden.

Fonden sætter fokus på ADHD i Politikens foredragssal med et oplæg fra den praktiserende børne-ungepsykiater Ane Marie Erenbjerg, der også er medforfatter til PsykiatriFondens nye bog 'ADHD, opmærk-
somhedssygdommen hos børn og voksne'. Erenbjerg vil fortælle og besvare spørgsmål om både børne- og voksen-ADHD, alt om symp-
tomer og behandling.

Udbredt lidelse
Mennesker med ADHD kan ikke fastholde opmærksomheden. Mange kan have svært ved at forstå og forholde sig til meget af det, de hører og ser. De kan ikke sidde stille og bliver aldrig færdige med noget, fordi de går fra det ene til det andet. De afbryder, forstyrrer, dominerer og irriterer, så de oplever masser af afvisninger og sammenstød i samværet med andre.
Sygdommen er udbredt. PsykiatriFonden skønner, at et barn i hver skoleklasse er ramt. Og det er værre for de voksne.

Folk med ADHD er overrepræsenteret både blandt misbrugere og kriminelle. En dansk undersøgelse af psykiatriske symptomer hos unge varetægtsfængslede fandt, at omkring 11 procent havde ADHD. Amerikanske undersøgelser viser, at det er svært for unge og voksne med ADHD at gennemføre en uddannelse og fastholde job og par-
forhold.


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 14. november 2008

ADHD - "Det er bare DAMP drengen i mig"


Mandag den 17. november 2008 har du mulighed for at møde Mogens R. Radmer, der er debutforfatter til bogen "Det er bare DAMP drengen i mig".

Tid: Kl. 19 - 21.
Sted: Heinzes Boghandel
Algade 54
4000 Roskilde

NB: Arrangementet foregår i HEINZES VIDENCENTER 1. sal (indgang på siden af bygningen ud mod Jernbanegade. Ring på klokken!!)

Pris: Kr. 125,00.

Tilmeld dig DAMP-DRENGEN i Heinzes Boghandel, via e-mail info@heinzes.dk eller på tlf.: 46 35 43 43.

TILMELDING ER NØDVENDIG!

”Alvor med et smil, det er min stil” (Mogens R. Radmer).

Selvironi og distance til egen og andre Altid Driftige og Heftigt Dynamiske personers problemer er omdrejningspunktet, når Mogens R. Radmer sætter damp på sit foredrag om ADHD og livet med det.

Han forsøger at opfylde et behov hos de mange, der ikke orker mere akademiske udlægninger af ADHD og for dem, der ønsker et levende og medrivende billede.

Bogen kan købes i Heinzes Boghandel.

Rigtig god weekend!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

torsdag den 18. september 2008

ADHD Awareness Week 2008


ADHD-Europe arrangerer ADHD Awareness Week fra den 22. til 28. september 2008. Rundt om i Europa vil der blive sat fokus på ADHD ved forskellige events m.m.

Vi kan alle være med til skabe opmærksomhed omkring ADHD!

Derfor vil jeg opfordre jer alle til at gøre, hvad I kan for at skabe så stor opmærksomhed som muligt omkring ADHD i løbet af hele den uge.

Hvad kan jeg/vi gøre for ADHD Awareness Week 2008?

 • Fortæl andre om din egen ADHD historie
 • Gå på dit bibliotek og bed dem ”udstille” bøger om ADHD
 • Henvis til ADHD-foreningens hjemmeside www.adhd.dk
 • Spørg jeres lokale avis om de vil skrive om ADHD og/eller ADHD Awareness Week.
 • Fortæl om ADHD på din skole, i din ungdomsklub, i din fritidsklub, på din arbejdsplads, til venner og familie
 • Fortæl dit barn, din kæreste/ægtefælle, ven/veninde der har ADHD, hvad det er du virkelig sætter pris på/kan lide ved ham/hende
 • Tegn en tegning eller mal et billede, sælg det og donér pengene til ADHD-foreningen. Indsæt derefter beløbet direkte på ADHD-foreningen konto: Reg.nr. 3575 konto nr. 3266623534
 • Skriv om ADHD på din hjemmeside og på forskellige fora (Facebook, Twitter, MSN etc.).
 • Send emails om ADHD Awareness Week til alle på din mailingliste
 • Skriv til lokalpolitikerne i din kommune om, hvordan det er at have ADHD, hvad du godt vil have dem til at forstå om ADHD og hvilke hjælpemidler og støtte, der vil kunne gøre din dagligdag mere overkommelig og dit liv mere indholdsrigt
 • Bed om et møde med borgmesteren, hvor du fortæller om ADHD og dit liv
 • Send en email til Velfærdsminister Karen Jespersen på min@sm.dk
 • Meld dig ind i ADHD-foreningen og opfordrer din familie, skole eller arbejdsplads til at gøre det samme. Et årsmedlemsskab koster kun 300,00
 • Download selv og opfordrer andre til at downloade Det Gode Program her. Husk at mærke af ved ADHD-foreningen, så støtter du foreningen med en vis procentdel af købet, hver gang du handler i de e-butikker, der er tilknyttet. Det gør ikke dine varer dyrere!
 • Hent og udskriv ADHD Awareness Week løbesedler her og uddel dem, hvor du møder andre
 • Hæng ADHD Awareness Week løbesedler op på biblioteker, uddannelsesinstitutioner, arbejdspladser m.m.
 • Spørg din læge, psykiater, psykolog om du må lægge ADHD Awareness Week løbesedler i deres venteværelser
Denne liste er langt fra udtømmende. Jeg ved at det ind imellem er op ad bakke. Jeg ved også, at vi med ADHD er fantastisk kreative/kunstneriske, modige, vedholdende, har masser af humor og meget meget mere. Det her er din mulighed for virkelig at gøre opmærksom på OS.

Lad os sammen gøre en forskel så vores børn og unge kan vokse op i en verden, der er mere forstående og støttende, så de ikke skal leve et liv i kaos! Det kan forhåbentligt også smitte lidt af på os!

Hvad vil du/I gøre for ADHD Awareness Week?

Skriv på ADHD Awareness Week’s blog, hvad du vil gøre for at gøre opmærksom på ADHD Awareness Week til videre inspiration og opmuntring til andre om at slå et slag for ADHD!

På forhånd tak for hjælpen!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


Denne kampagne er startet af Charlotte Hjorth med henblik på at skabe større opmærksomhed omkring ADHD under ADHD Awareness Week. Kampagnen er ikke relateret til ADHD-foreningen eller ADHD-Europe.

fredag den 29. august 2008

ADHD - Mestring af livet med ADHD

Pressemeddelelse, udsendt af ADHD-foreningen, fredag den 29. august 2008

Mestring af livet med ADHD

I behandlingen af ADHD er medicin ofte i centrum. At medicin langt fra kan stå alene er et synspunkt som Velfærdsministeren deler med Per Hove Thomsen, hovedkraften bag det nye Referenceprogram for børn og unge med ADHD. ADHD-foreningens konference 2008 sætter fokus på de mange andre elementer, der indgår i at mestre livet med ADHD.

Ifølge Velfærdsminister Karen Jespersen, åbningstaler ved ADHD-forening-
ens konference 2008, betyder mestring i ADHD regi at kunne leve et liv så nært "det normale" som muligt, men dét kræver hjælp:

"At mestre sit eget liv med en ADHD-diagnose betyder for mig, at man får mulighed for at skabe sig en tilværelse og leve så tæt på alle andre men-
neskers almindelige hverdag med for eksempel arbejdsliv og fritidsaktivi-
teter. Det forudsætter imidlertid, at man kan få den nødvendige hjælp og støtte, så det kan lade sig gøre. Det er det ADHD-foreningen arbejder for, og det jeg gerne vil hjælpe med," udtaler Velfærdsministeren.

Medicin mikset med pædagogik
Det nye referenceprogram for børn og unge med ADHD anbefaler medicin som et led i forbedringen af livskvaliteten hos børn og unge med ADHD, men medicin skal kombineres med psykologiske og pædagogiske tiltag i skole og hjem, som fx samtale- og kursusforløb:

"Medicin er veldokumenteret og effektivt, men for mange børn og unge med ADHD kan medicinen ikke stå alene. Det er vigtigt, at forældre og lærere bliver trænet," siger Per Hove Thomsen, formand for reference-
programmet og overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov.

Han mener, at referenceprogrammet kan sikre en større ensartethed i tilbuddene til børn og unge med ADHD, idet "man har fået nedfældet dét, der er evidens for."

Virkeligheden for mennesker med ADHD er imidlertid, at medicinen sjældent bliver fulgt op med andre tilbud fortæller Direktør for ADHD-
foreningen, Anne Worning:

"Mennesker med ADHD kan bidrage og mestre livet, hvis de tilbydes bred-
spektret og støttende indsats. Heri indgår medicinsk behandling som et element ud af mange. Men ofte står medicinen for meget alene, fordi der ikke er krav til kommunerne om at tilbyde sociale og pædagogiske tilbud,"
siger hun.

ADHD over en bred kam
Coaching, hjælpemidler, indretning af læringsmiljøet og specialundervis-
ning er bare nogle af de strategier for mestring af livet med ADHD, som bliver præsenteret, når ADHD-foreningen den 4. og 5. september 2008 inviterer til årets konference på Hotel Nyborg Strand.

De øvrige hovedtalere er psykolog Sverre Hoem (Norge) og professor Marina Danckaerts (Belgien), som taler om, hvordan man mestrer livet som voksen med ADHD og om træningsprogrammer for forældre og lærere.

21 workshops, udstillinger og værksteder sikrer faglige, spændende og engagerende indlæg om livet med ADHD.

For yderligere oplysninger kontakt:
Direktør for ADHD-foreningen Anne Worning, tlf.: 25 14 13 75,
mail: aw@adhd.dk

Formand for ADHD-foreningen, Jette Myglegaard, tlf.: 20 32 99 01,
mail: formanden@adhd.dk

Professor og overlæge Per Hove Thomsen, tlf.: 22 28 78 89,
mail: pht@buh.aaa.dk


For pressedeltagelse på konferencen kontakt:
Kommunikationsmedarbejder Signe Skovgaard Schmidt, tlf.: 63 13 42 53,
mail: ss@adhd.dk

Se det samlede konferenceprogram på ADHD-foreningens hjemmeside: www.adhd.dk


ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) er en hyppigt forekom-
mende opmærksomhedsforstyrrelse, som optræder hos 3 - 6% af børn og 2 - 4% af voksne.


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 15. august 2008

ADHD - Der har været stor forespørgsel ..........

fra såvel voksne med ADHD, pårørende og andre faggrupper på ADHD-foreningens "Håndbog for sagsbehandlere".

Derfor har ADHD-foreningen nu gjort det muligt for andre interesserede at købe håndbogen. Prisen er kr. 100,00 + ekspeditions- og forsendelsesomkostninger. Den kan bestilles her.

Håndbogen er inddelt i 10 kapitler adskilt af faneblade, som gør det nemt at bruge den som opslagsbog.

Her er en oversigt over kapitlerne:
 1. Sådan genkender jeg en borger med ADHD
 2. Udredning af voksne med ADHD
 3. Behandlingsmuligheder
 4. Det gode samarbejde med en borger med ADHD
 5. Den nødvendige koordinering
 6. Udredning af funktions- og arbejdsevne hos borgere med ADHD
 7. Arbejdet med planer (handle- og jobplaner)
 8. Idéer til støtteforanstaltninger, så planen holder (i hjemmet, på arbejdsmarkedet, under uddannelse)
 9. Fakta om ADHD
 10. Litteratur

Hvis du allerede har læst håndbogen, hvad var så mest brugbart for dig?


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 25. juli 2008

Gratis coachingmagasin!

Ja, du læser helt rigtigt - et gratis coachingmagasin!
The Coaching Academy udgiver kvartårligt coachingmagasinet “Personal Success”. Et magasin fyldt med artikler om coaching, personlig udvikling, boganmeldelser, eksperttips m.m.
Du kan fremover modtage bladet gratis - i din postkasse - ved at udfylde formularen her.
Det første kvartårlige magasin udkommer til september 2008.
“Personal Success” blev første gang udgivet i december 2006. Tidligere numre kan downloades her.
Fortsat rigtig god sommer!

Mange hilsner

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 1. juli 2008

ADHD - "Håndbog for sagsbehandlere"!

Så er den her ..........online-versionen af ADHD-foreningens "Håndbog for sagsbehandlere - kan gøre dit arbejde lettere".

Den kan downloades direkte her.


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

ADHD - Om præcis en uge ............

tager jeg igen til konference i USA!

Denne gang er det ADDA 13th Annual Conference, der i år bliver afholdt i Minneapolis i dagene 10. til 13. juli. ADDA (Attention Deficit Disorder Association) er den amerikanske forening for voksne med ADHD. Titlen på konferencen er "Adult ADHD: People, Purpose & Passion - Pathways for Success."

Hovedtalerne ved konferencen er Sari Solden, Dr. Ned Hallowell og Dr. John Ratey.

Sari Solden: "A "Whole"New View of Success - Aiming for Wholeness Instead of Perfection". Sari Solden er psykoterapeut og forfatter med næsten 20 års erfaring med arbejdet med kvinder og mænd med ADHD. Ud over en lang række artikler om ADHD har hun forfattet bøgerne "Women With Attention Deficit Disorder" og "Journey Through ADDulthood". Hun er en del af The Professional Advisory Board of ADDA.

Dr. Ned Hallowell: "Finding the Buried Treasure of ADD."
Ned Hallowell er børne- og voksenpsykiater og anses for at være én af de førende eksperter inden for ADHD. Han er grundlægger af "The Hallowell Center for Cognitive and Emotional Health" og medforfatter med Dr. John Ratey til bøgerne "Driven to Distraction" og "Answers to Distraction." Han har utallige gange været på TV, bl.a. CNN, PBS, Good Morning America, The Today Show og Oprah samt blevet omtalt i World Report, Newsweek, USA Weekend, the Harvard Business Review og the New York Times m.fl.

Dr. John Ratey: "That Spark for Success." John Ratey er klinisk professor i psykiati ved Harvard Medical School og har endvidere sin egen praksis. Siden 1980erne har han specialiseret sig i ADHD og udgivet en lang række bøger og lægelige artikler om ADHD og relaterede emner. Han er højaktuel med sin nye bog "SPARK: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain", som sætter fokus på motions indflydelse på hjernen. John Ratey er gift med ADHD Coach Nancy Ratey, der er én af de bedste ADHD Coaches, som jeg er blevet undervist af.

Derudover vil der i løbet af de fire dage konferencen varer blive afholdt workshops med alt det nye inden for områderne:
 • Medicinering
 • Videnskab og forskning
 • Psykologbehandling
 • Arbejdsplads og karriere
 • Uddannelse
 • Livskompetencer
 • Familie og relationer
 • Ikke-ADHD ægtefælle/partner
 • Planlægning og organisering
 • Kvinder og mænd
 • Coaching

Jeg glæder mig meget til at lære en masse nyt og ikke mindst til at tilbringe dagene med en stor forsamling energiske og underholdende ADHDere (heriblandt tidligere undervisere, medstuderende og ADHD Coach kolleger fra USA og Europa) og denne gang endvidere virkelig møde "toppen af poppen" inden for ADHD. En "once in a lifetime" oplevelse jeg bare ikke vil gå glip af.Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 3. juni 2008

ADHD - FANTASTISK NYHED - ADHD-håndbog for sagsbehandlere!

ADHD-foreningen udgiver i denne måned en håndbog for sagsbehandlere (håndbogen er gratis).

Du kan selv opfordre din sagsbehandler til at bestille den på ADHD-foreningens hjemmeside www:adhd.dk.

Håndbogen er et redskab, der kan lette samarbejdet mellem sagsbehandlere og borgere med ADHD.

For en sagsbehandler kan det være en udfordring at arbejde med voksne med ADHD, fordi:

 • deres problemstillinger er komplekse
 • mange ikke er diagnosticeret og i behandling
 • det er svært at vurdere deres behov og finde kompensationsmuligheder
 • de kan være vanskelige at samarbejde med
 • handle- og jobplaner sjældent holder
 • tingene ikke lykkes for dem, selv om de har mange ressourcer

Håndbogen giver bl.a. svar på:
 • hvordan man genkender en borger med ADHD
 • hvordan samarbejdet med borgeren bliver godt og konstruktivt
 • hvordan man udreder funktions- og arbejdsevnen for målgruppen
 • hvordan man arbejder med handle- og jobplaner
 • støttemuligheder i hjem, på arbejde og under uddannelse, så planen holder
Jeg ønsker jer alle en rigtig god dag!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


OBS! Andre interesserede kan ligeledes i løbet af sommeren se og downloade håndbogen på ADHD-foreningens hjemmeside.

tirsdag den 6. maj 2008

ADHD - Lige hjemkommet .........

fra ADHD Coaches Organization's årlige konference i St. Louis i USA.

Det har været 3 helt fantastiske dage. Masser af ny viden om ADHD og ADHD Coaching, inspiration og hyggeligt samvær med nogle af de bedste ADHD Coaches i verden.

Derfor starter jeg nu denne blog. Så du kan se frem til:
 • information om ADHD og ADHD Coaching
 • spørgsmål som kan hjælpe dig til at blive klogere på dig selv
 • strategier til et bedre liv med ADHD
 • anmeldelse af bøger om ADHD og meget andet.

Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk