mandag den 23. september 2013

ADHD - Choktal: Psykiatrien mangler mindst 150 speciallæger


Der mangler psykiatere i op mod 175 speciallægestillinger i de fem regioner. Ugeskriftet har tal fra fire regioner, der i alt mangler 150 psykiatere. Region Sjælland har ikke tallet, men skønsmæssigt mangler der 23 psykiatere. Selv i det indre København oplever psykiatrien, at der ikke er ansøgere til en overlægestilling. "Det betyder, at vi må smøre smørret tyndere ud", siger psykiaternes formand, ledende overlæge, Thomas Middelboe, Psykiatrisk Center København.

Astrid Krag: Intet ’quick fix’
”Det ville jo være dejligt, hvis vi lige kunne fjerne problemet med et quick fix. Men det kan vi desværre ikke”, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF), da Ugeskriftet spørger, hvordan psykiatrien med så store huller i bemandingen kan få det løft, regeringen har sat i udsigt.

”Først og fremmest handler det om, at vi skal have flere yngre læger til at uddanne sig til psykiatere. Der er heldigvis sket en øget tilgang til specialet, men det tager tid, før det slår igennem i form af nye speciallæger. Så i mellemtiden bliver vi nødt til at gøre noget andet”, siger Astrid Krag.

”Det handler blandt andet om at være åben over for, at andre personalegrupper end psykiatere kan løse opgaver, som i dag løses af speciallæger. For eksempel vil psykologer og specialuddannede sygeplejersker givetvis kunne løfte mere, end de gør i dag”.

Derudover vil Astrid Krag dels se på, i hvilket omfang administrative opgaver stjæler af den tid, lægerne kunne bruge sammen med patienterne. I marts satte hun derfor Statens Serum Institut til at analysere omfanget og nytten af den registrering, lægerne er pålagt.

”Konklusionen er, at der ikke foregår overflødig registrering i større omfang. Det meste af det, der kommer til de centrale registre, bliver der gjort god faglig brug af. Men rapporten peger også på steder, hvor registreringen kan mindskes, og det må SSI og regionerne nu arbejde med”, siger Astrid Krag.

Du kan læse hele artiklen her.


ADHD-hilsen 

ADHD Coach Charlotte 

www.ADHDkompagniet.dk


Kilde: Ugeskrift for Læger nr. 39 - 23. september 2013.

ADHD - Forskning i ADHD og søvn


     

Adjunkt Rikke Lambek, Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet, har modtaget kr. 248.804 fra TrygFonden, som muliggør, at forskere kan undersøge sammenhængen mellem søvn, potentielle biomarkører og neuropsykologisk funktion hos børn og unge med ADHD

Formålet er på sigt at bidrage til forståelsen, udredningen og ikke mindst behandlingen af ADHD hos børn, unge og voksne.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


Kilde: Kristeligt Dagblad - 21.09.2013.

fredag den 13. september 2013

ADHD - Aalykkeprisen 2013.

På ADHD-foreningens årlige nationale konference den 5. september 2013 på Hotel Nyborg Strand modtog jeg Aalykkeprisen 2013 for at yde en særlig indsats for ADHD-sagen.
 
Aalykkeprisen 2013 - Charlotte Hjorth
Jeg er utroligt glad og stolt over at have modtaget denne fornemme pris, som en anerkendelse på det jeg brænder allermest for - nemlig ADHD-sagen. Det vil være en dag, jeg altid vil huske tilbage på med stor ydmyghed.

Læs mere på hjemmesiden.

ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk