fredag den 27. august 2010

ADHD - Anders Stjernholm leverede en forrygende .......

 Christina S. Petersen - Anders Stjernholm - Karsten Bendix Pedersen

...... præstation i ren ADHD-stil som afslutning på eftermiddagskonferencen om projekt "Mod Uddannelse og Job" på Portalen i Greve. Et stand-up-foredrag om ADHD, hvor han fik leveret konkrete eksempler fra hans eget liv - både før og efter han fik stillet diagnosen ADHD - med stor indsigt og forståelse for sin egen ADHD, masser af energi og ikke mindst humor langt ud over scenekanten.

Projektet har været et samarbejde med Hans Knudsen Instituttet (HKI), Jobcenter Greve, Jobcenter Køge samt selvsamme kommuners Beskæftigelses Råd.

Målet med projektet var at afklare, hvordan man bedst muligt kunne forberede borgere med ADHD til uddannelse og/eller job. Arbejdet har været at sikre opmærksomhed og forståelse på jobcentre, virksomheder og uddannel-
sesinstitutioner for målgruppens særlige læringsbehov.

Udover en gennemgang af evalueringen af hele projektet var der oplæg af Direktør Peter Meilstrup fra Scandilog, som fortalte om erfaringerne med at have én af projektdeltagerne i praktik i hans virksomhed. Der var endvidere et oplæg af Leder af Arbejdsevneafklaring Anne-Marie Søbye Rapp fra virksomheden "Specialisterne", der gav et indblik i, hvordan de går nye veje for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og skabe plads til personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Jeg var under projektet ansat af HKI som ekstern ADHD coach for projektdeltagerne, hvilket har givet mig endnu større forståelse og indsigt i ADHD og samtidig bekræftet mig i en række af de antagelser/erfaringer jeg i for-
vejen havde. Det har været en fantastisk oplevelse af have været en del af projektet!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

torsdag den 26. august 2010

ADHD - 28-årig med ADHD reddet af Falck-projekt .......


........ er overskriften på en rigtig ADHD-succes historie om Lasse Sejersen. Lasse Sejersen har - efter at være blevet udredt og fået diagnosen ADHD - fundet en plads på arbejdsmarkedet, hvor han kan gøre brug af sine talenter og styrker.

Du kan læse hele artiklen om Lasse Sejersen her.

Der er langt imellem succeshistorierne, når det handler om ADHD og det er bestemt ikke, fordi de ikke er der. Det er mit store håb, at der fremover vil komme mere fokus på de gode historier om ADHD - også i pressen.

Jeg vil ihvertfald gøre mit for det i forbindelse med dette års European ADHD Awareness Week, der bliver fejret fra den 19. til den 26. september 2010. Det er tredje gang, at jeg arbejder med kampagnen ADHD Awareness Week i Danmark og jeg vil igen i år arbejde for at få skabt større opmærksomhed omkring ADHD. Yderligere information om dette års ADHD Awareness Week kommer snart!

Indtil da - læg mærke til succeserne ...... selv de små. Det er ikke størrelsen, der er det afgørende. Det afgørende er at begynde at lægge mærke til det der virker ....... frem for det der ikke virker!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 24. august 2010

ADHD - "Kvinder med ADHD - Lær at favne dine forskellig- heder og få et bedre liv" .....


...... af psykolog Sari Solden, der selv har ADHD, udkommer den 9. september 2010, men kan allerede nu forudbestilles på Saxo.com med en besparelse på kr. 44,85 (15%). Du kan bestille den her.

Forlagets resumé og beskrivelse
Det skønnes, at op mod 4 pct. af befolkningen har ADHD (der tidligere hed DAMP), og flere og flere får stillet diagnosen. Hidtil har kvinder og piger været en overset gruppe, fordi en række af deres symp-
tomer og reaktionsmønstre ofte er anderledes eller mindre åbenlyse end hos drenge og mænd med ADHD.

Kvinder med ADHD er den første bog på dansk målrettet kvinder med ADHD. Sari Solden, der er psykolog og selv har diagnosen, øser af sin store, faglige viden samtidig med at hun giver masser af praktiske råd til at klare en ofte kaotisk hverdag.

Denne bog kan blive mange kvinders første skridt på vejen til at lære at leve bedre med ADHD (eller erkende, at de har diagnosen). Den har allerede vist sit værd for tusinder af kvinder i lande som USA, Eng-
land, Japan, Tyskland og en række spansktalende lande, hvor den har gået sin sejrsgang.

Vil du møde Sari Solden?
Så har du muligheden for det den 28. september 2010 på ADHD Conference on Multimodal Treatment i Malmø, Sverige. Du kan læse mere om konferencen her.

Jeg er selv at finde på konferencen i Malmø, så jeg håber vi ses!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

søndag den 22. august 2010

ADHD - DUKH har udgivet temahæfte om unge med ADHD / Autisme!


Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) har netop udgivet temahæftet "Unge med ADHD/ Autisme".

Indholdsfortegnelse:

Overgangsproblemer
I to sammenhængende artikler hører vi først historien om Anders og ser nærmere på nogle af problemerne. Herefter giver vi i den efterfølgende artikel ”Overgangssager - problemer og løsninger” et bud på, hvorfor problemerne opstår, og hvad man kan gøre for at håndtere dem.

Overgang fra ung til voksen del 1: Historien om Anders
Vi ved fra vores rådgivning i DUKH, at overgangen fra ung til voksen kan være en svær tid uanset, hvilket handi-
cap man har. Men for gruppen af unge med autisme/ADHD kan det være særligt svært på grund af borgerens handicap.

Overgang fra fra ung til voksen del 2: Problemer og løsninger
Som nævnt i historien om Anders, ser vi i DUKH problemer i overgangssager med unge med ADHD/Autisme. I denne artikel går vi bagom og forsøger at give en forklaring, hvorfor problemer opstår og et bud på, hvad man kan gøre for at undgå dem.

Jobcentret og unge med ADHD/Autisme: Vi har et godt ”tilbud” til dig
Det kan være svært, når man som ung med ADHD/Autisme bliver tilknyttet et jobcenter. Centret har sine normer og regler, som de unge kan have svært ved at forstå og indordne sig under. I artiklen ser vi med udgangspunkt i en konkret sag på nogle af de typiske problemstillinger.

Ny sagsbehandler - ny plan

Det er ikke ualmindeligt, at borgere skifter sagsbehandler en eller flere gange undervejs i forløbet. Og det er ikke ualmindeligt, at nye sagsbehandlere annullerer gamle planer og søsætter nye. Dette udgør et problem for de berørte borgere, men særligt for borgere med ADHD eller diagnoser inden for Autismespektret, fordi de har et stort behov for struktur og forudsigelighed i dagligdagen.

Samarbejde med borgere med ADHD/Autisme
Gode råd til sagsbehandleren om samarbejde med borgere med ADHD/Autisme.

Du kan læse hele temahæftet her.


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 20. august 2010

ADHD - Kugledyne fra PROTAC® forbedrer søvn hos børn med ADHD samt giver øget koncentration og opmærksomhed


Mange børn med ADHD har problemer med at finde ro og falde i søvn om aftenen. Det kan for mange afhjælpes med en kugledyne.

Artiklen om PROTAC® kugledynen er flyttet til "ADHD fra A til Å" ADHDkompagniets hjemmeside.


Læs hele artiklen her.


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte  
www.ADHDkompagniet.dk