onsdag den 1. januar 2014

ADHD - ADHDkompagniet fejrer 7 års jubilæum!
I dag, den 1. januar 2014 fejrer ADHDkompagniet 7 års jubilæum!

Det har været 7 fantastiske år med coaching af teenagere, unge og voksne med ADHD, rådgivning, supervision af fagfolk og forældre, kurser, workshops og foredrag. Mange ADHD og ADHD coach konferencer i ind- og udland og mødet med et utal af mennesker, der sammen med mine klienter, familie og venner på hver deres måde har bidraget til at gøre mig til den, jeg er i dag. 

Alt dette kulminerede, da jeg ved ADHD-foreningens årlige ADHD-konference i Nyborg i september 2013 modtog den flotte Aalykkepris 2013 for at gøre noget ud over det sædvanlige for ADHD-sagen. En pris der hver dag minder mig om vigtigheden af det, jeg brænder allermest for…. nemlig mennesker med ADHD. 

Hver dag bliver jeg mindet om, at det er muligt at leve et liv med mening og livskvalitet, selvom man har ADHD. Med den rette hjælp og støtte er det muligt at lære at mestre livet med ADHD og leve sine drømme ud. Det ser jeg til stadighed hos de mennesker, jeg støtter i deres udvikling. Når de oplever større forståelse og accept af dem selv, opnår større indre ro og overskud, og får udviklet de værktøjer og mestringsstrategier, der støtter dem i deres dagligdag.

Misinformation, ignorance og fokus på begrænsninger fastholder stigmatisering og gavner ingen. Lad der i stedet komme større fokus på viden og fakta om ADHD samt muligheder og styrker hos den enkelte. Så vil vejen til bedre inklusion i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet som helhed blive lettere. De vil i højere grad kunne færdiggøre deres uddannelser, blive fastholdt på arbejdsmarkedet og derved være med til at bidrage til samfundet.

Jeg ser frem til et nyt år med glæde, håb og forventning. Ikke mindst i forhold til offentliggørelsen af de nye danske retningslinjer for diagnosticering og behandling af børn, unge og voksne med ADHD. Jeg håber inderligt, at 2014 vil blive året, hvor der i højere grad vil blive fokuseret på den forebyggende indsats og supplerende behandling, så den medikamentelle behandling ikke, som det ofte gør sig gældende, kommer til at stå alene.

Det er også mit håb, at medierne vil forholde sig mere nuanceret, når de skriver om ADHD. Der hersker ingen tvivl om, at medierne har stor indflydelse på den generelle opfattelse af ADHD. En indflydelse der kan bruges såvel positivt som negativt. Alle vil være bedst tjent med fakta og reel viden om ADHD, frem for fortsat dyrkelse af de eksisterende myter og fordomme.

Fagfolk der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD har stor indflydelse på, hvordan disse mennesker føler sig forstået og accepteret for, hvem de er. Det drejer sig både om psykiatere, læger, psykologer, lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. Det er vigtigt, at de får den nødvendige viden og forståelse for ADHD samt konkrete værktøjer, der kan hjælpe dem til at støtte den enkelte med ADHD bedst muligt.

Dette års ADHD Awareness kampagne vil blive den 7. af slagsen. Igen i år vil det blive fejret i hele oktober måned med fortsat fokus på viden, forståelse og accept af børn, unge og voksne med ADHD og deres familier. Der vil ligeledes igen i år blive annonceret gratis arrangementer rundt om i landet, så hold øje med hjemmesiden til september, hvor siden vil blive opdateret.


Jubilæumshilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk