torsdag den 27. september 2012

ADHD - Socialstyrelsens pjece "Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap" (Kommuner og sagsbehandlere)

Socialstyrelsen har udarbejdet pjecen "Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap - Kommuner og sagsbehandlere", som kan downloades gratis fra deres hjemmeside.

Pjecen er lavet, fordi § 45 i Lov om Social Service er ændret. Ændringen, der trådte i kraft 15. marts 2012, betyder, at ledsageordningen nu omfatter alle unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.


Kommunen skal tilbyde barnet eller den unge 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsagelsen kan ske i forbindelse med kulturelle og sociale aktiviteter, fritidstilbud, besøg hos familie og venner eller andre aktiviteter, som barnet eller den unge har lyst til.

Denne pjece henvender sig til kommuner og sagsbehandlere og beskriver bl.a. lovgivningen og følgende væsentligste opmærksomhedspunkter samt eksempler på, hvordan ordningen kan anvendes:

 • Målgruppe
 • Rekruttering af ledsagere
 • Ledsageordningens indhold
 • Ledsageordningens omfang
 • Ledsageordningens finansiering
 • Ledsagernes kompetencer
 • Løn og arbejdsforhold for ledsagerne

Ledsageordningens formål er at give børn og unge med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem.

Socialstyrelsen vil i starten af 2013 afholde regionale fyraftensmøder, som skal udbrede kendskabet til ledsageordningen med særligt fokus på de erfaringer, der er gjort med ordningen.

Du kan downloade pjecen her.

Læs om pjecen Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap her.

Læs mere om ledsageordningen her.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

tirsdag den 25. september 2012

ADHD - Socialstyrelsens pjece "Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap"


Socialstyrelsen har udarbejdet pjecen "Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap", som kan downloades gratis fra deres hjemmeside.

Pjecen henvender sig til børn og unge mellem 12 og 18 år, der har et fysisk eller psykisk handicap, der gør at de ikke selv kan tage ud og deltage i forskellige fritidsaktiviteter m.m.


Kommunen skal tilbyde 15 timer om måneden med en ledsager. Ledsageren kan tage sammen med barnet eller den unge til fritidsaktiviteter, i biografen eller sammen med vennerne.

Ledsageordningen giver mulighed for, at barnet eller den unge selv kan deltage i aktiviteter, uden at være afhængig af om forældre eller søskende følger med.

Pjecen beskriver nærmere om:
 • Hvem, der kan få en ledsager
 • Hvad en ledsager kan bruges til
 • Hvor mange ledsagertimer barnet eller den unge kan få
 • Hvem, der betaler for ledsageren
 • Hvad ledsageren skal kunne
 • Hvordan der ansøges om en ledsager m.m.

Download pjecen her.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 14. september 2012

ADHD og depression - Foredrag af Anne Marie Geisler Andersen!

Anne Marie Geisler Andersen holdt torsdag aften foredrag om sit liv med ADHD og depression i ADHD-foreningen Nordsjællands Voksen Café.


Selvom Anne Marie i weekenden havde deltaget i VM i 24 timers ultraløb i Polen med en personlig rekord på 209,3 km, var hun veloplagt og leverede et inspirerende, personligt og åbenhjertigt foredrag. Et foredrag, hvor hun beskrev de udfordringer hun har stået overfor i relation til hendes opvækst, arbejdet på Borgen, livet som mor og kæreste, hvordan hun bruger motion som en hjælp til bedre at kunne håndtere livet med ADHD, depression, OCD og stress og meget mere.

Efter foredraget var der god tid til dialog og besvarelse af publikums spørgsmål. Så alt i alt en rigtig dejlig oplevelse.

Anne Marie har skrevet bogen "Frem i lyset", som er udgivet på PsykiatriFondens Forlag. Bogen er en personlig beretning om en opvækst med en far, der lider af depressioner og hvordan hun selv har været ramt af stress og depressioner og senere fik konstateret ADHD.


Anne Marie er med til at nedbryde de tabuer, der er omkring ADHD og psykisk sygdom gennem hendes bog, foredrag og hendes aktive involvering i forskellige handicap- og pårørendeforeninger.

Du kan også læse Anne Maries artikel ADHD Awareness Week nuancerer billedet!, som hun skrev i forbindelse med  ADHD Awareness Week i 2011.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk