lørdag den 16. marts 2013

Gratis økonomisk rådgivning til voksne med ADHD!

I Aarhus Kommune har man fået øjnene op for, at en del voksne med ADHD har svært ved at få deres økonomi til at hænge sammen. Derfor har kommunen fået to frivillige rådgivere til at hjælpe dem med at få styr på deres økonomi.


Det er Handi-Info, som er Socialforvaltningens informations- og rådgivningscenter for mennesker med handicap, der står bag tilbuddet. Rådgivningen er åben for alle voksne over 18 år med ADHD og er gratis.

De to økonomiske rådgivere - en tidligere bogholder og en nyuddannet økonom - hjælper bla. borgerne med at lægge budget, få styr på deres personlige papirer og forklare indholdet i breve fra deres bank, SKAT m.v.

- Når man har ADHD, kniber det ofte med planlægningen, og behovet for at få opfyldt sine materielle behov her og nu får overtaget. Derfor har mange svært ved at kontrollere deres forbrug og holde budgettet, og så skal der ikke meget til, før man helt mister overblikket, siger Helle Holm, leder af Handi-Info, og fortæller, at der allerede er stor søgning til tilbuddet.

Den økonomiske rådgivning er i tråd med Sociale Forhold og Beskæftigelses frivillighedsstrategi, hvis formål er at styrke samspillet mellem forvaltningerne og de frivillige kræfter i foreningslivet og civilsamfundet.

Handi-Info har fået kontakt til de to frivillige gennem portalen frivilligjob.dk og hvis interessen for tilbuddet fortsætter med at stige, vil Handi-Info forsøge at få engageret flere rådgivere.

- Det styrker velfærden og sammenhængskraften i vores samfund, når vi som almindelige borgere træder til for hinanden. Derfor skal vi som kommune åbne døren for de borgere, der gerne vil gøre en ulønnet indsats for andre, og det er Handi-Infos nye, økonomiske rådgivning til voksne med ADHD et flot eksempel på, siger Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen.

Det er et rigtigt godt initiativ, som jeg håber alle kommuner vil finde interesse for at indføre. Proceduren for at få den økonomiske rådgivning er meget ADHD-venlig, da man ikke skal henvises eller først skrive en ansøgning, men blot kan tilmelde sig på telefonen.


ADHD-hilsen
ADHD coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk


Foto: Tak til ptmoney.com.

tirsdag den 12. marts 2013

ADHD - Eksklusiv workshop med Dr. Russell A. Barkley!

Dr. Russell A. Barkley, Ph.D. kommer den 15. maj 2013 til Malmø. Derfor har du nu den unikke mulighed for at deltage i en 5 timers eksklusiv workshop arrangeret af min svenske ADHD coach kollega Marie Enback.




De tre temaer for workshoppen er:

  • Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD
  • The Importance of Emotions in Understanding and Managing ADHD
  • ADHD, Self-regulation and Executive Functions: Theory and Implications for Management

Workshoppen foregår på Sankt Gertrud i Malmø og er på engelsk!

Hvis du tilmelder dig inden mandag den 25. marts er prisen SEK 3.187,50. Derefter stiger den til SEK 3.500 (frem til 15. april) og efter den 15. april vil prisen være SEK 4.000. Beløbene er inkl. 25% moms. 

Læs mere om workshoppen på www.lateralia.se.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

fredag den 8. marts 2013

ADHD - Retningslinjer for diagnosticering og behandling af ADHD midlertidigt sat i bero!

Den 28. februar 2012 skrev jeg indlægget Retningslinjer for diagnosticering og behandling af voksne med ADHD. Dengang forventede man at ville have retningslinjerne klar i løbet af et år dvs. foråret 2013.


Det viser sig nu, at det pilotprojekt der skulle have mundet ud i retningslinjer for diagnosticering og behandling af ADHD, midlertidigt er sat i bero, da der har været behov for en afklaring af metoden og afgrænsningen af området. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt at udarbejde kliniske retningslinjer som omfatter både børn og unge samt voksne. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at de kliniske retningslinjer for ADHD bliver delt op i to retningslinjer:

  • Udredning og behandling af ADHD/HKF* hos børn og unge
  • Udredning og behandling af ADHD/HKF hos voksne

Da arbejdsgruppen indtil nu har været sammensat af både eksperter på børne- og ungeområdet samt på voksenområdet, vil Sundhedsstyrelsen bede de relevante interessenter om en ny udpegning. Arbejdet starter snarest muligt med de kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD/HKF hos børn og unge, som forventes afsluttet i 2013.

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke fremsat noget tidspunkt for, hvornår retningslinjerne for udredning og behandling af ADHD/HKF hos voksne forventes afsluttet.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

* HKF - Hyper Kinetisk Forstyrrelse.