onsdag den 18. april 2012

ADHD - Kostens betydning i behandlingen af ADHD hos børn!


Det har længe været diskuteret, hvorvidt kosten har betydning i behandlingen af ADHD hos børn.


Nu har Institut for Human Ernæring på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og eksperter fra børne- og ungdomspsykiatien udarbejdet en rapport, der systematisk gennemgår den videnskabelige litteratur om kostens betydning for børn med ADHD.

Rapporten belyser såvel mulige risici som potentialer, der kan knyttes til kostændringer for børn med ADHD. Samtidig påviser den, at der mangler essentiel og veldokumenteret viden på området.

Rapporten yder et vigtigt bidrag til den nationale kortlægning af ADHD-området, som Socialstyrelsen pt. koordinerer via midler fra Satspuljen.

Selve udarbejdelsen af rapporten er finansieret af Social- og Integrationsministeriet.

Hent rapporten om kostens betydning for behandling af børn med ADHD


God fornøjelse med læsningen!


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk