tirsdag den 24. januar 2012

ADHD - 10 millioner kroner til forskning i ADHD-forældretræning!Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov har fra TrygFonden modtaget 10 millioner kroner til et projekt for afprøvning af effekten af et forældretræningsprogram for forældre til børn med ADHD.

Forældre til børn med ADHD oplever mere stress i dagligdagen end andre forældre. Samtidig er risikoen for skilsmisse ca. 50 % større for forældre til børn med ADHD.

Større børn med ADHD bliver ofte behandlet med medicin, men medicinen er ikke godkendt til behandling af små børn med ADHD, og har ofte kun begrænset udbytte af medicinsk behandling. Såvel danske som internationale retningslinjer siger entydigt, at forældretræning altid bør være førstevalg i behandlingsindsatsen af børn med ADHD under seks år.

 

Der er tale om forældretræningsprogrammet  'The New Forest Parenting Programme'. Det er udviklet og afprøvet af internationalt ledende ADHD-eksperter i England, som man nu vil afprøve og tilpasse i dansk regi. De samme eksperter vil være tætte vejledere i implementeringen af programmet i Danmark.

Forældretræningsprogrammet vil koste ca. kr. 55.000 pr. barn og skal gennemføres blandt 200 børn og deres familier over en periode på tre et halvt år i Risskov og Glostrup. De deltagende familier udvælges ved lodtrækning og man håber, at det vil munde ud i en standardbehandling, som vil kunne tilbydes alle familier med små børn med ADHD.

Er du blevet nysgerrig efter at læse mere om projektet, kan du finde mere information her.


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk