søndag den 3. februar 2013

Piger og kvinder med ADHD - Heldagskonference!


ADHD-foreningen og Socialstyrelsen afholder den 7. februar 2013 en heldagskonference om piger og kvinder med ADHD. Konferencen er primært målrettet fagfolk og sekundært pårørende og mennesker med ADHD.


Når man siger ADHD, så tænker de fleste på vilde drenge. Men førende ADHD-forskere vurderer ud fra befolkningsundersøgelser, at næsten ligeså mange piger og kvinder som drenge og mænd har ADHD.
Forholdet vurderes således til at være ca. 40/60 %. ADHD hos piger og kvinder adskiller sig fra ADHD hos drenge og mænd på en række områder og er i mange tilfælde vanskeligere at opdage. Men de, som er ramt, har ofte ganske betydelige problemer i dagligdagen og kæmper med at få anerkendelse og den rigtige støtte og hjælp.

På denne heldagskonference vil Svenny Kopp gennemgå den seneste forskning om piger og kvinder med ADHD og om medicinsk behandling. Hun vil komme omkring opsporing og muligheder for at hjælpe disse mange piger og kvinder. Derefter vil Kirsten Callesen med udgangspunkt i specifikke cases præsentere sin viden og erfaring omkring rådgivning af unge piger med ADHD.

Konferencens program:
9.00   - Morgenmad og registrering
9.30   - Velkomst v/ Camilla Lydiksen, direktør for ADHD-foreningen
9.45   - Det vi ved om piger/kvinder med ADHD v/ Svenny Kopp
11.00 - Pause
11.10 - Medicinsk behandling v/ Svenny Kopp
12.00 - Frokost
12.45-  To cases:
            - Ung pige (uddannelse og det sociale)
            - Voksen kvinde (familie- og arbejdsliv)
            Opfølgning v/ Kirsten Callesen
14.30 - Kaffe/te og kage
14.45 - Rådgivning af unge piger v/ Kirsten Callesen
15.45 - Afslutning v/ Charlotte Holmer Kaufmanas, specialkonsulent ViHS

Sted: Store auditorium på Herlev Hospital, Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Pris: Kr. 1.300,00, inkl. forplejning. Prisen er inkl. moms

Deltagerantal: Max. 300

Sprog: Svensk og dansk

Svenny Kopp er overlæge og specialist i børnepsykiatri. Hun er tilknyttet Børnepsykiatrisk afdeling på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjykhus i Göteborg og Afdelingen for børne- og ungdomspsykiatri på Göteborgs Universitet. I 2010 skrev hun afhandling om piger med aspergers og ADHD.

Kirsten Callesen er autoriseret psykolog og arbejder blandt andet med Kognitiv terapi og psykologiske samtaleforløb med personer (og evt. pårørende) med Aspergers syndrom og/eller ADHD. Hun har desuden pædagogiske psykologiske konsulentopgaver for en række institutioner.

OBS: Konferencen foregår primært på svensk.

Du kan tilmelde dig her.

Læs også ADHD Awareness Danmarks artikler:

Jeg kommer, så jeg håber vi ses!


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk