torsdag den 27. september 2012

ADHD - Socialstyrelsens pjece "Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap" (Kommuner og sagsbehandlere)

Socialstyrelsen har udarbejdet pjecen "Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap - Kommuner og sagsbehandlere", som kan downloades gratis fra deres hjemmeside.

Pjecen er lavet, fordi § 45 i Lov om Social Service er ændret. Ændringen, der trådte i kraft 15. marts 2012, betyder, at ledsageordningen nu omfatter alle unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.


Kommunen skal tilbyde barnet eller den unge 15 timers ledsagelse om måneden. Ledsagelsen kan ske i forbindelse med kulturelle og sociale aktiviteter, fritidstilbud, besøg hos familie og venner eller andre aktiviteter, som barnet eller den unge har lyst til.

Denne pjece henvender sig til kommuner og sagsbehandlere og beskriver bl.a. lovgivningen og følgende væsentligste opmærksomhedspunkter samt eksempler på, hvordan ordningen kan anvendes:

  • Målgruppe
  • Rekruttering af ledsagere
  • Ledsageordningens indhold
  • Ledsageordningens omfang
  • Ledsageordningens finansiering
  • Ledsagernes kompetencer
  • Løn og arbejdsforhold for ledsagerne

Ledsageordningens formål er at give børn og unge med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem.

Socialstyrelsen vil i starten af 2013 afholde regionale fyraftensmøder, som skal udbrede kendskabet til ledsageordningen med særligt fokus på de erfaringer, der er gjort med ordningen.

Du kan downloade pjecen her.

Læs om pjecen Ledsageordning for børn og unge med fysisk eller psykisk handicap her.

Læs mere om ledsageordningen her.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk