onsdag den 10. juli 2013

ADHD - Botilbud til voksne med særlige behov

Om et par år kan voksne med udviklingsforstyrrelser som autisme, ADHD eller asperger syndrom få tilbud om en bolig i Greve Kommune.


Byrådet i Greve Kommune besluttede før sommerferien at arbejde videre med at skabe et bo-tilbud til voksne med særlige behov. Deres mål er, at 24 voksne med behov for særlig støtte skal kunne flytte ind i forskellige typer boliger i løbet af 2015.

”Vi vil give lokale borgere med udviklingsforstyrrelser mulighed for at bevare kontakten til deres familie og netværk, selvom de har brug for særlig støtte. I det nye bo-tilbud til voksne med særlige behov, kan de både få et sted at bo, som er deres, og få den støtte de har brug for,” siger Hans Kristiansen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Af de 24 pladser, som Greve Kommune planlægger etableret, vil halvdelen af dem være døgnpladser, hvor der er ansatte både dag og nat. Otte vil være såkaldte bo-træningspladser og de sidste fire vil være aflastningspladser.

Fælles for alle pladserne er, at der vil være ansatte, som støtter beboerne, så de kan få skabt en hverdag med uddannelse eller beskæftigelse.

Målgruppen for bo-tilbuddet er voksne med autisme, ADHD og asperger syndrom.

Interesserede kan kontakte:  
Centerchef Gitte Lind
Rådhusholmen 10
2670 Greve
43 97 93 25
gil@greve.dk

Jeg synes, at det er et fantastisk godt initiativ Greve Kommune sætter iværk. Det ville være dejligt at se mange flere kommuner gøre dem kunsten efter.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk