mandag den 24. juni 2013

ADHD - GRATIS arrangement med Rusmiddelekspert Henrik Rindom!

ADHD-foreningen Nordsjælland inviterer til gratis arrangement om

HJERNEN, SPRUT
OG STOFFER
 v/ Henrik Rindom, Overlæge i Psykiatri
Bruger de unge rusmidlerne som selvmedicinering eller til fest. Kun gennem viden og indsigt kan vi hjælpe de unge til at træffe de rigtige valg.

Rusmidlerne – de legale så vel som de illegale – er i dag verdens fjerde største økonomi. Menneskeheden bruger
tilsammen flere penge på rusmidler - som ødelægger os fysisk og psykisk - end på uddannelse. Hvordan kan dette
indlysende vanvid forklares?

Unges brug af rusmidler har over de sidste 20 år ændret karakter. Mange nye rusmidler er kommet til og forskellige
festmiljøer blander rusmidlerne på mere eller mindre fantasifulde måder. Begreber som bomber, baner, snitter,
bonghoveder, party surfing, frimærker, kola og kiks er naturligt forekomne sproglige vendinger i festmiljøet.

Hvis forældre skal kunne påvirke de unges holdninger til brugen af rusmidler, kræver det viden om den rusmiddelkultur,
de unge vokser op i.

Arrangementet finder sted den 25. september 2013, kl. 17-20 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter, Idrætsvej 5, 3550 Slangerup.

Tilmelding skal ske til:   tilmeldingnsj@adhd.dk (skriv Rindom i emnefeltet) husk navn og antal.

Tilmeldingsfrist:
  Den 18. september 2013.

Servering:
   Der kan købes sandwich og drikkevarer i pausen.

-------------------------------------------------------------------------------------

Der plejer at være stor tilslutning til ADHD-foreningen Nordsjællands arrangementer, så det er en god idë ikke at vente for længe med at tilmelde sig.

Håber vi ses den 25. september i Slangerup!


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk