fredag den 8. marts 2013

ADHD - Retningslinjer for diagnosticering og behandling af ADHD midlertidigt sat i bero!

Den 28. februar 2012 skrev jeg indlægget Retningslinjer for diagnosticering og behandling af voksne med ADHD. Dengang forventede man at ville have retningslinjerne klar i løbet af et år dvs. foråret 2013.


Det viser sig nu, at det pilotprojekt der skulle have mundet ud i retningslinjer for diagnosticering og behandling af ADHD, midlertidigt er sat i bero, da der har været behov for en afklaring af metoden og afgrænsningen af området. Det har vist sig at være uhensigtsmæssigt at udarbejde kliniske retningslinjer som omfatter både børn og unge samt voksne. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at de kliniske retningslinjer for ADHD bliver delt op i to retningslinjer:

  • Udredning og behandling af ADHD/HKF* hos børn og unge
  • Udredning og behandling af ADHD/HKF hos voksne

Da arbejdsgruppen indtil nu har været sammensat af både eksperter på børne- og ungeområdet samt på voksenområdet, vil Sundhedsstyrelsen bede de relevante interessenter om en ny udpegning. Arbejdet starter snarest muligt med de kliniske retningslinjer for udredning og behandling af ADHD/HKF hos børn og unge, som forventes afsluttet i 2013.

Som det fremgår af ovenstående, er der ikke fremsat noget tidspunkt for, hvornår retningslinjerne for udredning og behandling af ADHD/HKF hos voksne forventes afsluttet.


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk

* HKF - Hyper Kinetisk Forstyrrelse.