søndag den 10. februar 2013

Heldagskonferencen om piger og kvinder med ADHD!

Den 7. februar 2013 var jeg på heldagskonference om piger og kvinder med ADHD på Herlev Hospital. Konferencen var arrangeret af ADHD-foreningen og Socialstyrelsen.


Dagen begyndte med Camilla Lydiksens (direktør for ADHD-foreningen) inspirerende velkomsttale, hvorefter Svenny Kopp (svensk overlæge og specialist i børnepsykiatri) gik på podiet.

Svenny Kopp har stor erfaring med diagnosticering af børn og unge med diagnoser indenfor autisme spektrum forstyrrelser. Hun kom bla. kort ind på de nye DSM-5 diagnosekriterier i forhold til ADHD, som vil blive offentliggjort til maj 2013. Som jeg allerede var klar over, bliver der ikke den helt store ændring i forhold til DSM-IV. En af de væsentligste ændringer er dog, at tidspunktet for hvornår symptomerne på ADHD skal have været til stede, ændres fra før 7-års alderen til før 12-års alderen. Dette kan få stor betydning i forhold til især piger, som ofte er senere om at blive opdaget og de mere stille drenge.

Der var tre cases, en ung pige på 14 år, som havde fået diagnosen som 4-årig, en ung pige på 19 år med ADHD og hendes mor samt en kvinde på 43 år, som først havde fået diagnosen for ca. et halvt år siden. Det er altid interessant at høre, hvor forskellige mennesker med ADHD er og håndterer livet med ADHD. Hvad der her ledt frem til diagnosen, hvordan de forholder sig til den, hvordan de pårørende og øvrige omgivelser reagerer, hvilken hjælp de får og tidligere har fået m.m.

Sidste præsentation var af psykolog Kirsten Callesen, der er autoriseret psykolog, gav en rigtig god introduktion til neurologien i forhold til ADHD og arbejdsmetoder i forhold til de mennesker, som hun hjælper. Alt sammen godt illustreret i bedste ADHD-venlige stil.

Jeg kunne have skrevet side op og side ned om alt det, jeg tog med hjem fra konferencen. Men da dette er en blog, har det været en øvelse at måttet begrænse mig. 

Normalt er jeg meget svær at imponere, da jeg mindst to gange om året deltager i store ADHD konferencer i USA og der får adgang til den nyeste viden. Men jeg erkender, at denne heldagskonference langt oversteg mine forventninger. Så den har ærligt fortjent 6 ADHD-hjerter.

Læs også ADHD Awareness Danmarks artikler:

ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
ADHDkompagniet