onsdag den 30. januar 2013

ADHD - Gratis guide til forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap!


Socialstyrelsen har udgivet en gratis guide Forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap. Guide til hjælp og støtte.

Guiden, som er på 28 sider, henvender sig til forældre, der venter eller er forældre til et barn med fysisk eller psykisk handicap.

I guiden gennemgås de vigtigste tilbud om hjælp og støtte samt en række henvisninger til, hvor der kan søges mere viden – både i de gældende regler og i relevant informationsmateriale om de forskellige emner.

Det er også muligt at slå op på barnets alder og finde den information, der er særlig vigtig på det givne alderstrin.

Indholdsfortegnelsens overskrifter:
  • Hvem kan hjælpe jer?
  • Det kan I få hjælp til
  • Retssikkerhed og klageregler
  • Barnets alderstrin

Guiden henvender sig først og fremmest til forældre til børn i alderen 0 - 18 år, hvis barn har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Guiden kan downloades gratis her.

Jeg håber du får glæde af den!


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk