tirsdag den 1. januar 2013

ADHD - ADHDkompagniet fejrer 6 års jubilæum!1. januar 2013 er det 6 år siden jeg startede min virksomhed med coaching af teenagere, unge og voksne med ADHD. Det har været en helt igennem fantastisk og lærerig rejse. En rejse som uden tvivl kommer til at vare mange år endnu.

I løbet af de 6 år er der sket rigtigt meget i forhold til ADHD. Rigtigt mange har fået diagnosen og er kommet i behandling for deres ADHD, men der er stadig langt igen i forhold til tilbud om anden behandling end den medicinske. Dette til trods for, at det anbefales, at der støttes op med yderligere behandling i form af adfærdsmæssige og kognitive tiltag som coaching og terapi.

Selvom mange hjælpes af medicinen har de stadig brug for at få hjælp til at forstå deres ADHD, lære forskellige mestringsstrategier og få støtte til fastholdelse, så de kan få et meningsfuldt og succesfuldt liv.

Et liv med ADHD behøver ikke at være præget kaos, manglende overskud og drømme der ikke bliver opfyldt. Med den rette støtte kan det lykkes at lære at mestre livet med ADHD og leve sine drømme ud. Jeg er selv et eksempel på, at det kan lade sig gøre.

Det har været meget frustrerende igen og igen at læse mediernes og almenbefolkningens ytringer om ADHD, der i overvejende grad bunder i myter, fordomme, ignorance og misinformation. Jeg har til stadighed svært ved at forstå, hvor de vil hen med deres angreb på os der har ADHD, os der er forældre til børn og unge med ADHD, psykiaterne og medicinalindustrien. Debatten og angrebene har været unuancerede og ofte meget negative uden de helt store konstruktive løsningsforslag.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er mennesker, der bliver fejldianosticeret og fejlmedicineret. Dette bunder ofte i manglende viden, forståelse og erfaring. Vi halter stadig mange år bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med, men det går støt fremad. Dansk Psykiatrisk Selskab vil i løbet af 2013 offentliggøre de danske retningslinjer for diagnosticering og behandling af voksne med ADHD. Retningslinjerne i forhold til børn og unge er tillige under revision, så fremtiden se heldigvis lysere ud.

Jeg ser frem til 2013 med glæde, håb og forventning til, at der vil blive skabt større forståelse og accept for mennesker med ADHD og deres familier. At de forskellige faggrupper, det være sig psykiatere, læger, psykologer,  lærere, pædagoger, socialrådgivere m.fl. får den nødvendige viden, forståelse og værktøjer til at hjælpe og støtte bedst muligt.

Der vil i løbet af de næste par måneder komme spændende nyt fra mig og information om dette års ADHD Awareness kampagne, der skal fejres for 6. år i træk.


Jubilæumshilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk