mandag den 7. maj 2012

ADHD - ViHS' pjece "ADHD i et socialt perspektiv"!

ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri) under Socialstyrelsen har udarbejdet pjecen "ADHD i et socialt perspektiv".

 

Pjecen anskuer ADHD som en særlig social sårbarhed. De forventninger og krav der knytter sig til forskellige sociale relationer og sammenhænge har stor betydning for, hvilke konsekvenser ADHD kan have både for den enkelte og for omgivelserne.

ADHD kommer ofte til udtryk på vidt forskelligt vis i forskellige situationer alt afhængig af den enkeltes selvforståelse, erfaringer og netværk.

ADHD betegnes som værende et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at personen vil opleve vanskeligheder på alle livsområdet livet igennem.

Download pjecen "ADHD i et socialt perspektiv" her


ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk