tirsdag den 28. februar 2012

ADHD - Retningslinjer for diagnosticering og behandling af voksne med ADHD!

I Danmark findes der endnu ingen retningslinjer i forhold til diagnosticering og behandling af voksne med ADHD. Derfor er der sammensat en arbejdsgruppe gennem Dansk Psykiatrisk Selskab, bestående af en række ledende psykiatere med viden og erfaring i forhold til udredning og behandling af voksne med ADHD. 

Vejledningen til psykiaterne skulle ifølge psykiater Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for arbejdsgruppen, være klar om ca. 1 år.

Ifølge uddrag af Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2012–2020 (fra december 2011) står der, at ”Der er behov for fokus på særlige grupper, enten fordi de er i vækst, eller fordi de mangler specialiseret behandlingstilbud. Det gælder bl.a. depression og angst, ældre med psykisk lidelse, voksne med ADHD og lignende.”

Endvidere står der følgende: ”ADHD hos voksne
 
Der har i de senere år været stigende opmærksomhed på voksne med attention deficit hyperacitivity disorder (ADHD). ADHD blev tidligere betragtet som en tilstand, der udelukkende optrådte hos børn, men nyere undersøgelser har vist, at symptomerne hos nogle fortsætter ind i voksenalderen. Mennesker med ADHD har betydelig risiko for komorbiditet til (dvs. risiko for også at rammes af) bl.a. angst og depression samt en forøget risiko for at udvikle et alkohol- og stofmisbrug. Hovedparten af disse voksne behandles i dag i speciallægepraksis, men vi ser et stigende antal henvisninger til hospitalssektoren af patienter, hvor diagnosen ikke er stillet i barndommen.
 
Der er et stort behov for mere viden om ADHD hos voksne og for efteruddannelse af psykiaterne. Der findes i dag ikke nationale retningslinjer for udredning og behandling af sygdommen hos voksne. Sådanne retningslinjer er nødvendige for at sikre større ensartethed i behandlingen og er under udarbejdelse på initiativ fra Dansk Psykiatrisk Selskab.”

 
Hør psykiater Torsten Bjørn Jacobsen fortælle på DR P1 om baggrunden for udarbejdelse af retningslinjer for udredning og behandling af voksne med ADHD.

 
Det er mit håb, at disse retningslinjer på sigt kan klæde psykiaterne godt nok på, så risikoen for fejldiagnosticering, fejlmedicinering eller mangelfuld diagnosticering med deraf følgende mangelfuld behandling kan blive minimeret. Endvidere håber jeg, at der kan komme en række anbefalinger i relation til anden behandling end medicinering som erstatning for de voksne med ADHD, der enten ikke har gavn af medicinsk behandling eller som ikke kan tåle den, da bivirkningerne for den enkelte overstiger den positive effekt. Desuden vil det være ønskværdigt med et helhedsorienteret og individuelt tilpasset behandlingstilbud, da ’one-size-fits-all’ løsninger vil være utilstrækkelige.


 
I USA har The American Psychiatric Association i en årrække arbejdet på en revision af de eksisterende DSM-4 retningslinjer samt inkludering af retningslinjer for diagnosticering af voksne med ADHD. De hidtil eksisterende retningslinjer har ligeledes udelukkende omhandlet diagnosticering af børn med ADHD. Retningslinjerne for DSM-5 forventes på nuværende tidspunkt offentliggjort maj 2013 og vil bygge på de seneste forskningsresultater, herunder mere end 4.000 undersøgelser fra de sidste 5 år.ADHD-hilsen
ADHD Coach Charlotte 

www.ADHDkompagniet.dk