fredag den 27. august 2010

ADHD - Anders Stjernholm leverede en forrygende .......

 Christina S. Petersen - Anders Stjernholm - Karsten Bendix Pedersen

...... præstation i ren ADHD-stil som afslutning på eftermiddagskonferencen om projekt "Mod Uddannelse og Job" på Portalen i Greve. Et stand-up-foredrag om ADHD, hvor han fik leveret konkrete eksempler fra hans eget liv - både før og efter han fik stillet diagnosen ADHD - med stor indsigt og forståelse for sin egen ADHD, masser af energi og ikke mindst humor langt ud over scenekanten.

Projektet har været et samarbejde med Hans Knudsen Instituttet (HKI), Jobcenter Greve, Jobcenter Køge samt selvsamme kommuners Beskæftigelses Råd.

Målet med projektet var at afklare, hvordan man bedst muligt kunne forberede borgere med ADHD til uddannelse og/eller job. Arbejdet har været at sikre opmærksomhed og forståelse på jobcentre, virksomheder og uddannel-
sesinstitutioner for målgruppens særlige læringsbehov.

Udover en gennemgang af evalueringen af hele projektet var der oplæg af Direktør Peter Meilstrup fra Scandilog, som fortalte om erfaringerne med at have én af projektdeltagerne i praktik i hans virksomhed. Der var endvidere et oplæg af Leder af Arbejdsevneafklaring Anne-Marie Søbye Rapp fra virksomheden "Specialisterne", der gav et indblik i, hvordan de går nye veje for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt og skabe plads til personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Jeg var under projektet ansat af HKI som ekstern ADHD coach for projektdeltagerne, hvilket har givet mig endnu større forståelse og indsigt i ADHD og samtidig bekræftet mig i en række af de antagelser/erfaringer jeg i for-
vejen havde. Det har været en fantastisk oplevelse af have været en del af projektet!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk