fredag den 10. juli 2009

ADHD - Hjuldamperen er et nyt ........

...... uddannelsessted, som tilbyder den 3-årige særlige tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) for unge med ADHD i alderen 16 - 25 år.

Hjuldamperen giver eleverne en anderledes og mere praktisk til-
gang til uddannelse og læring
. Et læringsmiljø hvor eleverne arbejder praktisk og tilegner sig viden gennem arbejde i café,
genbrugsforretning, værksted mm
.

De unge vil kunne udvikle de kompetencer, der skal til for at få et godt og aktivt voksenliv og de vil efter endt uddannelse kan finde deres særlige plads på arbejdsmarkedet eller fortsætte med en ordinær uddannelse.

Uddannelsen sigter endvidere mod, at eleverne skal udvikle selv-
indsigt, selvværd og selvforvaltning
, og at den unge helt eller delvist kan blive selvforsørgende.

-->Du kan læse skolens folder her og projektbeskrivelsen her.

For yderligere information om uddannelsen kontakt Jette Bach på tlf.
41 16 33 22 eller Anders Flindt på tlf. 20 84 48 30.

Rigtig god weekend!


Mange hilsner
ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk